Međunarodni ispiti

Međunarodno priznate diplome koriste se prilikom školovanja u inozemstvu ili su dokaz znanja jezika kod zapošljavanja u inozemstvu i u Hrvatskoj te su stoga vrlo popularne, osobito među mlađim osobama.
Posljednjih godina, osim diploma općeg jezika, sve više traže se i usko specijalizirane diplome iz poslovnog komuniciranja te iz područja pravnog i poslovnog jezika, iz područja financija, računovodstva....
Za dobivanje međunarodne diplome potrebno je položiti ispit kojeg provode međunarodne ustanove ili profesori SOVE.