Međunarodni ispiti

Međunarodno priznate diplome koriste se prilikom školovanja u inozemstvu ili su dokaz znanja jezika kod zapošljavanja u inozemstvu, a i u Hrvatskoj, te su stoga vrlo popularne, osobito među mlađim osobama.
Posljednjih godina, osim diploma općeg jezika, sve se više traže i usko specijalizirane diplome iz poslovnog komuniciranja, te iz područja pravnog i poslovnog jezika, iz područje financija, kao i računovodstva....
Za dobivanje međunarodne diplome potrebno je položiti ispit kojeg provode međunarodne ustanove ili profesori SOVE.