Cijene i termini ispita- Opći jezik

Cambridge      
Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada
Lokacija polaganja ispita Britanski savjet - Palmotićeva
         
razina naziv ispita cijena ispita termin ispita rok prijave
B2 FCE 1.270,00 kn 10.03.18 15 -24.01.18
      09.06.18

01-11.03.18

      04.12.18 01-09.10.18
C1 CAE 1.420,00 kn 17.03.18 15 -24.01.18
      02.06.18 01-11.03.18
      08.12.18 01-09.10.18
C2 CPE 1.540,00 kn 10.03.18 15 -24.01.18
      14.06.18 01-11.03.18
      01.12.18 01-09.10.18