Cijene i termini ispita- Opći jezik

Cambridge      
Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada
Lokacija polaganja ispita Britanski savjet - Palmotićeva
         
razina naziv ispita cijena ispita termin ispita rok prijave
B2 First 1.270,00 kn 09.03.19 13 -22.01.19
      08.06.19 18-27.03.19
      03.12.19 01-09.10.19
C1 Advanced 1.420,00 kn 16.03.19
13 -22.01.19
      01.06.19 18-27.03.19
      07.12.19 01-09.10.19
C2 Proficiency 1.540,00 kn 09.03.19 13 -22.01.19
      13.06.19 18-27.03.19
      30.11.19 01-09.10.19