Advanced (CAE)

Advanced ispit CAE (Cambridge Assessment English) označava visoku razinu jezičnih kompetencija polaznika koja je adekvatna za većinu jezičnih potreba polaznika, uključujući poslovanje i studiranje. Većina Britanskih sveučilišta priznaje  Advanced kao dokaz potrebne razine jezičnih vještina koji će omogućiti uspješno savladavanje svojih kolegija.

Preporuča se polaznicima nakon 750 do 800 odslušanih sati nastave engleskog jezika, a odnosi se na razinu C1 prema Vijeću Europe.

Ispite organizira i provodi Britanski Savjet tri puta godišnje (u ožujku, lipnju i prosincu), a ispit se prijavljuje na referadi SOVE u siječnju (za rok u ožujku),  u ožujku (za rok u lipnju) te u listopadu (za rok u prosincu).

Pripremni program za polaganje  Advanced ispita kojeg provodi SOVA obuhvaća 92 nastavna sata godišnje, u trajanju od 2x60 minuta tjedno.

Cijena: 4.195 kn
Mogućnost obročnog plaćanja u 9 rata

Cambridge      
Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada
Lokacija polaganja ispita Britanski savjet - Palmotićeva
         
razina naziv ispita cijena ispita termin ispita rok prijave
C1 Advanced 1.420,00 kn 16.03.19 13 -22.01.19
      01.06.19 18-27.03.19
      07.12.19 01-09.10.19