Advanced (CAE)

Advanced ispit CAE (Cambridge Assessment English) označava visoku razinu jezičnih kompetencija polaznika koja je adekvatna za većinu jezičnih potreba polaznika, uključujući poslovanje i studiranje. Većina Britanskih sveučilišta priznaje  Advanced kao dokaz potrebne razine jezičnih vještina koji će omogućiti uspješno savladavanje svojih kolegija.

Preporuča se polaznicima nakon 750 do 800 odslušanih sati nastave engleskog jezika, a odnosi se na razinu C1 prema Vijeću Europe.

Ispite organizira i provodi Britanski Savjet tri puta godišnje (u ožujku, lipnju i prosincu), a ispit se prijavljuje na referadi SOVE u siječnju (za rok u ožujku),  u ožujku (za rok u lipnju) te u listopadu (za rok u prosincu).

Pripremni program za polaganje  Advanced ispita kojeg provodi SOVA obuhvaća 92 nastavna sata godišnje, u trajanju od 2x60 minuta tjedno.

Cijena pripremnog tečaja: 4.195,00 kn
Mogućnost obročnog plaćanja u 9 rata

CAMBRIDGE - Advanced (CAE)

Razina: C1

Mjesto prijave ispita: SOVA Varšavska 14/ Referada

Lokacija polaganja ispita: Britanski savjet - Palmotićeva

Cijena ispita: 1.440,00 kn

Prijava: 01.10.2019.-09.10.2019.

Datumi održavanja ispita: 
SPEAKING: 29.11.2019.-08.12.2019.
READING/WRITING/LISTENING: 07.12.2019.