Proficiency (CPE)

Proficiency označava najvišu razinu jezičnih kompetencija u skupini Cambridge CAE (Cambridge Assessment English) ispita. Priznaju ga najviše obrazovne institucije mnogih zemalja, uključujući gotovo sva sveučilišta u Velikoj Britaniji. Poslodavci diljem svijeta također vrednuju  Proficiency prilikom upošljavanja radnika s ne-engleskog govornog područja.

Za pripremu Proficiency-a , potrebno je odslušati 950 do 1000 sati nastave engleskog jezika.  Proficiency se odnosi na razinu C2 prema Vijeću Europe.

Ispite organizira i provodi Britanski Savjet tri puta godišnje (u ožujku, lipnju i prosincu), a ispit se prijavljuje na referadi SOVE u siječnju (za rok u ožujku),  u ožujku (za rok u lipnju) te u listopadu (za rok u prosincu).

Pripremni program za polaganje  Proficiency ispita kojeg provodi SOVA obuhvaća 100 nastavnih sati godišnje, u trajanju od 2x60 minuta tjedno.

Cijena: 4.600 kn
Mogućnost obročnog plaćanja u 9 rata

CAMBRIDGE - Proficiency (CPE)

Razina: C2

Mjesto prijave ispita: SOVA Varšavska 14/ Referada

Lokacija polaganja ispita: Britanski savjet - Palmotićeva

Cijena ispita: 1.560,00 kn

Prijava: 01.10.2019.-09.09.2019.

Datumi održavanja ispita: 
SPEAKING: 22.11.2019.-01.12.2019.
READING/WRITING/LISTENING: 30.11.2019.