Proficiency (CPE)

Proficiency označava najvišu razinu jezičnih kompetencija u skupini Cambridge CAE (Cambridge Assessment English) ispita. Priznaju ga najviše obrazovne institucije mnogih zemalja, uključujući gotovo sva sveučilišta u Velikoj Britaniji. Poslodavci diljem svijeta također vrednuju  Proficiency prilikom upošljavanja radnika s ne-engleskog govornog područja.

Za pripremu Proficiency-a , potrebno je odslušati 950 do 1000 sati nastave engleskog jezika.  Proficiency se odnosi na razinu C2 prema Vijeću Europe.

Ispite organizira i provodi Britanski Savjet tri puta godišnje (u ožujku, lipnju i prosincu), a ispit se prijavljuje na referadi SOVE u siječnju (za rok u ožujku),  u ožujku (za rok u lipnju) te u listopadu (za rok u prosincu).

Pripremni program za polaganje  Proficiency ispita kojeg provodi SOVA obuhvaća 100 nastavnih sati godišnje, u trajanju od 2x60 minuta tjedno.

Cijena: 4.600 kn
Mogućnost obročnog plaćanja u 9 rata

Cambridge      
Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada
Lokacija polaganja ispita Britanski savjet - Palmotićeva
         
razina naziv ispita cijena ispita termin ispita rok prijave
C2 Proficiency 1.540,00 kn 09.03.19 13 -22.01.19
      13.06.19 18-27.03.19
      30.11.19 01-09.10.19