First (FCE)

First  je jedan o najčešće polaganih CAE (Cambridge Assessment English) ispita. Ulazi u gornju srednju razinu jezičnih kompetencija zahtjevajući od polaznika raspolaganje svim jezičnim vještinama.
First  je široko prepoznat i priznat u trgovini i industriji kao i na područjima kontakata s javnošću, tajničkih poslova, u bankarstvu, zrakoplovnom prometu itd. Obično se polaže tek nakon 500 do 600 odslušanih sati nastave, a odnosi se na razinu B2 prema Vijeću Europe.

Ispite organizira i provodi Britanski Savjet tri puta godišnje (u ožujku, lipnju i prosincu), a ispit se prijavljuje na referadi SOVE u siječnju (za rok u ožujku),  u ožujku (za rok u lipnju) te u listopadu (za rok u prosincu).

Pripremni program za polaganje First ispita kojeg provodi SOVA obuhvaća 88 nastavnih sati godišnje, u trajanju od 2x60 minuta tjedno.

Cijena pripreme : 4.290,00 kn
Mogućnost obročnog plaćanja u 9 rata.

CAMBRIDGE - First (FCE)

Razina: B2

Mjesto prijave ispita: SOVA Varšavska 14/ Referada

Lokacija polaganja ispita: Britanski savjet - Palmotićeva

Cijena ispita: 1.290,00 kn

Prijava: 13.01.2020.-22.01.2020.

Datumi održavanja ispita: 07.03.2020.
SPEAKING:
READING/WRITING/LISTENING: