Prijave Pearson ispite

Ovdje se možete prijaviti za Pearson ispite:
Firstwords- Junior 3 (A1)       - PRIJAVA
Springboard- Junior 4 (A2.1) - PRIJAVA
Quickmarch- Junior 5 (A2.2)  - PRIJAVA
Breakthrough - Junior 6 (A2) - PRIJAVA