PTE 1 (Pearson Test of English 1)

PTE 1 (A2)

Za koga? - Test je namijenjen kandidatima s osnovnim znanjem jezika kojim se služe u svakodnevnim društvenim situacijama

Sadržaj? - Od kandidata se očekuje da razumiju jednostavne informacije te da na njih mogu kvalitetno reagirati u govoru i pismu

Format? - Test sadrži dva dijela - pismeni i usmeni. Pismeni dio sastoji se od 9 zadataka u kontekstu vezanih uz teme svakidašnjice poput putovanja, kupovine, obitelji. Traje 1 sat i 35 minuta, dok usmeni dio ispita traje 5 minuta.

PTE General
Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada  
Lokacija polaganja ispita: SOVINE prostorije
 
Termini ispita zadani su su od strane Pearsona za sve svjetske ispitne centre i ne mogu se mijenjati.
razina naziv ispita cijena ispita    
A 2 PTE 1
700,00 kn