PTE 2 (Pearson Test of English 2)

Za koga? - Test je namijenjen kandidatima sa srednjim znanjem jezika kojim mogu izraziti osobne ideje, osjećaje i razmišljanja o svakodnevnici

Sadržaj? - od kandidata se očekuje da bez većih problema reagiraju na informacije u govoru i pismu, te pokažu snalaženje u socijalnim situacijama

Format? - Test sadrži dva dijela - pismeni i usmeni. Pismeni dio sastoji se od 9 zadataka u kontekstu vezanih uz teme svakidašnjice poput navika, posla, putovanja, hobija, interesa. Traje 1 sat i 35 minuta, dok usmeni dio ispita traje 7 minuta.

PTE General
Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada  
Lokacija polaganja ispita: SOVINE prostorije
 
Termini ispita zadani su su od strane Pearsona za sve svjetske ispitne centre i ne mogu se mijenjati.
razina naziv ispita cijena ispita    
B1 PTE 2 750,00 kn