PTE 3 (Pearson Test of English 3)

PTE 3 (B2)

Za koga? - Namijenjen je kandidatima koji se žele služiti engleskim u svakidašnjem životu kao i onima koji ga trebaju koristiti u budućem obrazovanju i poslu.

Sadržaj? - Od njih se očekuje da shvate i adekvatno odgovore na informacije i stajališta izražena u usmenoj i pismenoj komunikaciji koja je uobičajena za slobodno vrijeme, akademsko i poslovno okruženje.

Format? - Test sadrži dva dijela - pismeni i usmeni. Pismeni se sastoji od 9 zadataka u kontekstu koji su vezani uz zadanu temu. Na nivou 3 teme uključuju aktualna globalna pitanja poput zaštite okoliša, kulture i civilizacije, medija... Test traje 3,5 sata.

PTE General

Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada

Lokacija polaganja ispita: SOVINE prostorije

Termini ispita zadani su su od strane Pearsona za sve svjetske ispitne centre i ne mogu se mijenjati.

Razina: B2

Naziv ispita: PTE 3

Cijena ispita: 1.200,00 kn