PTE 3 (Pearson Test of English 3)

PTE 3 (B2)

Za koga? - Namijenjen je kandidatima koji se žele služiti engleskim u svakidašnjem životu kao i onima koji ga trebaju koristiti u budućem obrazovanju i poslu.

Sadržaj? - Od njih se očekuje da shvate i adekvatno odgovore na informacije i stajališta izražena u usmenoj i pismenoj komunikaciji koja je uobičajena za slobodno vrijeme, akademsko i poslovno okruženje.

Format? - Test sadrži dva dijela - pismeni i usmeni. Pismeni se sastoji od 9 zadataka u kontekstu koji su vezani uz zadanu temu. Na nivou 3 teme uključuju aktualna globalna pitanja poput zaštite okoliša, kulture i civilizacije, medija... Test traje 3,5 sata.

PTE General
Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada  
Lokacija polaganja ispita: SOVINE prostorije
 
Termini ispita zadani su su od strane Pearsona za sve svjetske ispitne centre i ne mogu se mijenjati.
razina naziv ispita cijena ispita    
B2 PTE 3 1.200,00 kn    
   
   
Termini ispita        
Usmeni Pismeni Rok prijave    
18.05.19 18.05.19 01.04.- 12.04.19