PTE 4 (Pearson Test of English 4)

PTE 4 ( C1)

Za koga? - Namijenjen je kandidatima koji se prijavljuju na institucije višeg obrazovanja na engleskom govornom području te moraju pokazati napredni nivo jezične kompetancije.

Sadržaj? - Od njih se očekuje da razumiju direktna i indirektna značenja u širokom spektru kompleksnih sadržaja koji se javljaju u društvenim, akademskim i stručnim kontekstima. Također moraju biti u stanju izraziti svoja iskustva, mišljenja i stavove jasno, točno, fleksibilno i efikasno u pisanoj i usmenoj formi.

Format? - Test sadrži dva dijela -pismeni i usmeni. Pismeni se sastoji od 9 zadataka u kontekstu koji su vezani uz zadanu temu. Na nivou 4 teme su raznolike te uključuju sve teme prethodnog nivoa kao i one apstraktne. Test traje 3,5 sata.

PTE General

Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada 

Lokacija polaganja ispita: SOVINE prostorije

Termini ispita zadani su su od strane Pearsona za sve svjetske ispitne centre i ne mogu se mijenjati.

Razina: C1

Naziv ispita:  PTE 4

Cijena ispita: 1.250,00 kn