PTE A1 (Pearson Test of English A1)

PTE A1

Za koga? - Test je namijenjen kandidatima početnicima koji se vrlo jednostavnim jezikom mogu sporazumjeti u raznim svakidašnjim društvenim situacijama na poslu i putovanju

Sadržaj? - od kandidata se očekuje da mogu razmijeniti osnovne informacije u govoru i pismu

Format? - Test sadrži dva dijela - pismeni i usmeni. Pismeni dio sastoji se od 9 zadataka u kontekstu vezanih uz teme svakidašnjice npr. upoznavanje, predstavljanje, kupovina. Traje 1 sat i 30 min dok usmeni dio ispita traje 5 minuta.

PTE General
Mjesto prijave ispita: SOVA - Varšavska 14/ Referada  
Lokacija polaganja ispita: SOVINE prostorije
 
Termini ispita zadani su su od strane Pearsona za sve svjetske ispitne centre i ne mogu se mijenjati.
razina naziv ispita cijena ispita    
A 1 PTE A1 590,00 kn