JETSET- B1-C2

JETSET je međunarodni ispit LCCI koji procjenjuje kandidatovu sposobnost efektivne komunikacije na engleskom. Održava se na 5 nivoa znanja - od A2 do C2 a svaki nivo ima tri obavezna dijela (slušanje s razumijevanjem, čitanje i pisanje) dok je test govora neobavezan.

Ispit procjenjuje znanje govora i pisanja u različitim kontekstima općeg jezika, sposobnost slušanja i čitanja s razumijevanjem te korištenje gramatike i adekvatnog vokabulara.

Trajanje ispita je u prosjeku od 3 do 4 sata, ovisno o nivou znanja

Test slušanja traje od 30 do 45 minuta ( zadaci višestrukog izbora )
Test čitanja traje od 60 do 90 minuta ( zadaci višestrukog izbora)
Test pisanja traje od 60 do 90 minuta (zadatak produkcije tj. esej na zadanu temu)
Test govora (nije obavezan) - 5 do 8 minuta

Ispit se održava na zahtjev kandidata a potrebna je prijava četiri tjedna unaprijed.