EFB (English for Business)

EFB (English for Business) je namijenjen kandidatima koji u sklopu svog posla moraju često komunicirati s kolegama na engleskom. Za polaganje ispita potrebno je osnovno jezično predznanje a ispit se sastoji od obaveznih elemenata (čitanje i pisanje) te onih izbornih (slušanje i govor). Dostupan je na 5 razina a priznaje ga imigracijska služba Velike Britanije kao i brojne poslovne institucije. Traje tri sata.

Ispit se polaže na zahtjev u prostorijama SOVE a potrebno se prijaviti barem tri tjedna prije željenog termina.