EFT (English for Tourism)

EFT (English for Tourism) je namijenjen kandidatima koji rade ili kane raditi u turizmu. Uključuje pismene i usmene ispite temeljene na autentičnim materijalima poput formulara rezervacija, zemljovida, rasporeda, brošura. Ispit se održava na dvije razine: A2 (EFT 1) koja se preporučuje zaposlenicima u redovnom i izravnom kontaktu s klijentima, te razina B1 (EFT 2) koju preporučujemo zaposlenicima uprave. Traje tri sata.

Ispit se polaže na zahtjev u prostorijama SOVE a potrebno se prijaviti barem tri tjedna prije željenog termina.