Za učenike od 1. do 4. razreda osnovne škole

A1 (Junior  1, 2, 3 i 4)
Komunikacijske sposobnosti
Polaznik usavršava slušne navike, korektan izgovor, pravilan ritam i intonaciju.
Po završetku stupnja:
Može razumjeti govor koji se bavi njim samim, njegovom užom i širom okolinom.
Može pratiti filmove i TV program primjeren dobi.
Može slijediti upute i s razumijevanjem čitati kraće tekstove primjerenog sadržaja.
Može razmjenjivati ideje i informacije o poznatim temama u govornom i pisanom obliku.
Može predstaviti sebe i druge osobe; opisati ljude, životinje, biljke i predmete, događaje, osobne doživljaje.
Može napisati zabilješku, poruku, razglednicu, kratko osobno pismo, pozivnicu, opis i dijalog.

Teme i vokabular
Obuhvaćaju: osobe, predmete, događaje i radnje vezane uz obitelj, užu i širu okolinu; prigodne blagdane i običaje; školsko okruženje; mjesta i institucije.
Ovdje  spadaju:
Opisi ljudi, životinja, biljki i predmeta; dijelovi tijela; odjeće i obuće, bolesti, članovi uže i šire obitelji; hrana i obroci; kuća i namještaj;  škola, školski namještaj; pribor, školski predmeti; komunikacijski mediji; jezik i osnovne jezične kategorije; oblici i veličine; boje, glavni brojevi do 1000 i redni brojevi do 100; godišnja doba, meteorološko i kronološko vrijeme; zemljopisni pojmovi, svemir; grad i selo; prijevozna sredstva; zanimanja; oruđa i materijali; sport i slobodno vrijeme.

Funkcije
Čine ih jezični obrasci kojima se:
imenuju, opisuju i lociraju osobe, životinje, biljke i predmeti u jednini i množini te aktivnosti i događaji
izražavaju želje i osjećaji, perceptivne sposobnosti i vještine, obaveze i ponude, dopuštenja; odnosi posjedovanja količine i kakvoće
izriču sudovi o vremenskim i uzročno posljedičnim odnosima, učestalosti događanja određene radnje
daju uputstva i zapovijedi
pozdravlja i predstavlja
izriču zamolbe, isprike i zahvale
jednostavno strukturira govorni i pisani iskaz

Gramatičke strukture
Obuhvaćaju:
jedninu i množinu imenica, posvojne oblike za jedninu i množinu
pridjeve; opisne i posvojne; komparaciju pridjeva
članove
brojeve
zamjenice; osobne u padežu, pokazne i upitne, posvojne i neodređene
priloge mjesta, vremena, načina, učestalosti i količine
prijedloge mjesta i vremena
veznike; sastavne, rastavne i uzročne
zapovjedni način
modalne glagole te glagole u pravoj i nepravoj sadašnjosti i u prošlosti