Testiranje 09.09.2014.

Rezultati testiranja za pripremne tečajeve
FCE, CAE, CPE  09.09.2014.    
       
r.br. Prezime i ime bodovi preporuka
1 Čorak Lucija 61/18 CAE
2 Glavan Danijela 60/19 FCE
3 Gugo Matea 70/18 CAE
4 Kurelja Ivana 56/17 FCE
5 Lončarić Stjepko 69/18 FCE
6 Marić Brigita 52/18 FCE
7 Palarić Nika 30/13 TEEN 2
8 Peršić Tea 38/14 CPE