Rezultati testiranje 11.09.2013.

  FCE 11.09.13.      
  Potreban broj bodova za prolaz: gramatika 50 bodova, esej 14 bodova      
R.br. Prezime Ime Rezultat  
1 Šobot Armando Gram 49/75, esej 18/20 FCE
         
  CAE 11.09.13.      
  Potreban broj bodova za prolaz: gramatika 60 bodova, esej 14 bodova      
R.br. Prezime Ime Rezultat  
1 Jažić Katharina Gram 67/75, esej 17/20 CAE