Rezultati testiranja 13.09.2014.

Rezultati testiranja za pripremne tečajeve
FCE, CAE, CPE  13.09.2014.    
       
r.br. Prezime i ime bodovi preporuka
1 BAŠIĆ FRAN 56/15 FCE
2 BOŽIĆ ANJA 63/16 FCE
3 ČIPČIĆ LUKRECIA 54/16 FCE
4 DRAGČEVIĆ DORA 55/14 FCE
5 ETEROVIĆ IVONA 63/17 CAE
6 JELAVIĆ ROKO 62/14 FCE
7 LUČEV HANA 65/17 CAE
8 MAJETIĆ KARLO 61/16 FCE
9 MAKAR JANKO 70/19 CAE
10 PAPRSKAR SVEN 63/18 CAE
11 ROGULJA MISLAV 71/16 FCE
12 ŠIMUNOVIĆ LUKA 55/15 FCE