Rezultati testiranja za CELA tečajeve

Rezultati 12.09.2015.

Prezime i ime bodovi preporuka
BANEK LUCIJA 28/14 IC 3 ili FCE B2.1
ČOVIĆ JOSIP 43/17 FCE
KUZMIĆ JOSIP 33/13 FCE
MARINKOVIĆ LUKA 41/17 FCE
MIHANOVIĆ PETRA 32/13 FCE
VUKOVIĆ VIKTORIJA 33/16 FCE
     
BAŠIĆ FRAN 37/12 CAE
CAPLIĆ ANDREA 34/15 CAE
JAKUPČIĆ VLATKO 31/11 FCE
SINKOVIĆ MARTIN 37/16 CAE
ŽUGAJ IVANA 30/16 FCE
     
MARIČIĆ JAKOV 35 CPE
ŠOŠTARIĆ LUKA 32 CPE
     

 

Rezultati 08.09.2015.

Prezime i ime bodovi preporuka
ZADRO ANTE 51/60; 15/20 FCE B2
TAMBIĆ REA 53/60; 15/20 FCE B2
KLAUS REBEKA 51/60; 18/20 FCE B2
LONČARIĆ STELA 52/60; 15/20 FCE B2
     
DORA KITONIĆ 55/60; 18/20 CAE C1
HANA PALIJAN 50/63; 13/20 CAE C1