2. krug natjecanja- kandidati junior 6

   
  max bodova    
30 30 20 20 100 Plaćeno 20% popusta Oslobođeni
rb polaznik profesor slušanje čitanje pisanje govor ukupno % polaganje ispita na školarinu završnog
Pearson u šk.god.13/14 ispita
1 ČEOVIĆ PATRICIJA UŠNIK 30 30 19 20 99 99,00% DA   DA
2 KAŠTELAN MAŠA ČUDINA 30 30 19 20 99 99,00% DA   DA
3 SENTIĆ NIKO FAULEND 30 30 20 19 99 99,00% DA   DA
4 KOREN LUCIANA ČUDINA 30 30 19 18 97 97,00% DA   DA
5 LALOVIĆ KJARA WEITNER 30 29 19 19 97 97,00% DA   DA
6 KOREN ANDRO ČUDINA 30 28 19 19 96 96,00%   DA DA
7 LIVAKOVIĆ NIKA WEITNER 28 30 18 20 96 96,00%   DA DA
8 ĐORĐEVIĆ ANJA NINČEVIĆ 30 28 18 19 95 95,00%   DA DA
9 BALIĆ LEA KARNELUTI 30 26 19 19 94 94,00%   DA DA
10 ŠERMAN ANA UŠNIK 30 27 18 19 94 94,00%   DA DA
11 KNEŽEVIĆ FRANKA FOČIĆ 29 27 18 19 93 93,00%     DA
12 LU LINDA MIJIĆ 30 26 18 19 93 93,00%     DA
13 MAČEŠIĆ MARIN VARŠIĆ 26 24 25 18 93 93,00%     DA
14 DUJELLA JELENA KARNELUTI 30 27 17 18 92 92,00%     DA
15 ELEZ HRVOJE VARŠIĆ 30 26 17 19 92 92,00%     DA
16 LEUTAR LUCIJA NINČEVIĆ 27 30 18 17 92 92,00%     DA
17 NOKAJ MARTA MIJIĆ 30 27 17 18 92 92,00%     DA
18 BAKARIĆ FRAN FOČIĆ 25 30 17 18 90 90,00%      
19 MILINKOVIĆ LUKA FOČIĆ 26 26 18 20 90 90,00%      
20 KOLONIĆ LANA WEITNER 28,5 27 18 16 89,5 89,50%      
21 KAŠTELAN EVA FOČIĆ 29 25 17 18 89 89,00%      
22 KUNDIĆ HANA FOČIĆ 28 26 18 17 89 89,00%      
23 ZORIČIĆ MARIN FAULEND 26 26 18 19 89 89,00%      
24 ŽANIĆ TENA KARNELUTI 30 24 16 19 89 89,00%      
25 GRUBIŠIĆ LUKA LESIĆ 25 22 20 20 87 87,00%      
26 ŠKARICA MARKO FOČIĆ 30 21 18 18 87 87,00%      
27 TUTIĆ MARKO FAULEND 30 21 19 17 87 87,00%      
28 MIHOLIĆ ANTONELA KARNELUTI 25,5 26 17 18 86,5 86,50%      
29 ŠVIGIR-STEVANOVIĆ EVA NINČEVIĆ 26 24 18 18 86 86,00%      
30 VUKADIN TOMO LESIĆ 29 21 18 18 86 86,00%      
31 BORIŠČAK SARA FAULEND 24 25 19 17 85 85,00%      
32 MARIČIĆ MATEJ FAULEND 26 24 16 18 84 84,00%      
33 PAIĆ FILIP FOČIĆ 26 24 16 18 84 84,00%      
34 HEGIĆ FRAN VARŠIĆ 29 19 16 19 83 83,00%      
35 BOLANČA LUKA FAULEND 23 22 17 18 80 80,00%      
36 VOJNIĆ ANA FOČIĆ 28 19 15 17 79 79,00%      
37 BARBARIĆ KARLA DUMANČIĆ             nije pristupila ispitu  
38 JELČIĆ JANA NINČEVIĆ             nije pristupila ispitu  
39 JURKOVIĆ LUCIJA KARNELUTI             nije pristupila ispitu  
40 KORUŠIĆ STELA FOČIĆ             nije pristupila ispitu  
41 NEMČIĆ EVA ČUDINA             nije pristupila ispitu  
42 PARDON JOSIP URLIČIĆ             nije pristupio ispitu  
43 STJEPČEVIĆ DOMINIK FOČIĆ             nije pristupio ispitu  
44 ŠKROBO FRANKA FAULEND             nije pristupila ispitu