Međunarodne pripreme

Raspored za FCE (2x60 min)
NASTAVA POČINJE:

ZIMSKI  SEMESTAR
- ponedjeljak/srijeda: 12.09.2018. (srijeda)
- utorak/četvrtak: 13.09.2018. (četvrtak)
NASTAVA ZAVRŠAVA:
- 2x1 ponedjeljak/srijeda: 29.05.2019. (srijeda)
- 2x1 utorak/četvrtak: 30.05.2019. (četvrtak)
ODRADA FCE PS: 09.11.2018. 
ODRADA FCE UČ:
23.11.2018.

Raspored za CAE  (2x60 min)
NASTAVA POČINJE:

ZIMSKI  SEMESTAR
ponedjeljak/srijeda: 12.09.2018. (srijeda)
- utorak/četvrtak: 13.09.2018. (četvrtak)
NASTAVA ZAVRŠAVA:
- 2x1 ponedjeljak/srijeda: 29.05.2019. (srijeda)
- 2x1 utorak/četvrtak: 28.05.2019. (utorak)
CAE PRETESTING PS i UČ: subote: 09.02.2019. i 13.04.2019. po 120 min

Raspored za CPE (2x60 min)
NASTAVA POČINJE:

ZIMSKI  SEMESTAR
ponedjeljak/srijeda: 12.09.2018. (srijeda)
- utorak/četvrtak: 13.09.2018. (četvrtak)
NASTAVA ZAVRŠAVA:
- 2x1 ponedjeljak/srijeda: 03.06.2019. (ponedjeljak)
- 2x1 utorak/četvrtak: 04.06.2019. (utorak)
CPE PRETESTING PS i UČ: subote: 02.02.2019.; 06.04.2019. i 18.05.2019. po 180 min

ZIMSKI PRAZNICI: 24.12.2018. (ponedjeljak) - 12.01.2019. (subota)
PROLJETNI PRAZNICI: 18.04.2019. (četvrtak) - 27.04.2019. (subota)

Za raspored pogledajte na stranicu MEĐUNARODNE DIPLOME/LOKACIJE