Međunarodne pripreme

Raspored za FCE (2x60 min)
NASTAVA POČINJE:

ZIMSKI  SEMESTAR
- ponedjeljak/srijeda: 13.09.2017. (srijeda)
- utorak/četvrtak: 14.09.2017. (četvrtak)
NASTAVA ZAVRŠAVA:
- 2x1 ponedjeljak/srijeda: 30.05.2018. (srijeda)
- 2x1 utorak/četvrtak: 29.05.2018. (utorak)
ODRADA FCE UČ: 17.11.2017. i 09.03.2018.

Raspored za CAE  (2x60 min)
NASTAVA POČINJE:

ZIMSKI  SEMESTAR
- ponedjeljak/srijeda: 18.09.2017. (ponedjeljak)
- utorak/četvrtak: 14.09.2017. (četvrtak)
NASTAVA ZAVRŠAVA:
- 2x1 ponedjeljak/srijeda: 30.05.2018. (srijeda)
- 2x1 utorak/četvrtak: 05.06.2018. (utorak)

Raspored za CPE (2x60 min)
NASTAVA POČINJE:

ZIMSKI  SEMESTAR
- ponedjeljak/srijeda: 13.09.2017. (srijeda)
- utorak/četvrtak: 14.09.2017. (četvrtak)
NASTAVA ZAVRŠAVA:
- 2x1 ponedjeljak/srijeda: 30.05.2018. (srijeda)
- 2x1 utorak/četvrtak: 05.06.2018. (utorak)

ODRADA CPE UČ: 17.11.2017.

ZIMSKI PRAZNICI: 25.12.2017. (ponedjeljak) - 13.01.2018. (subota)
PROLJETNI PRAZNICI: 29.03.2018. (četvrtak) - 07.04.2018. (subota)

CAE PRETESTING PS i UČ: subote: 10.02.2018.; 14.04.2018. po 120 min
CPE PRETESTING PS i UČ: subote: 17.02.2018.; 21.04.2018.; 19.05.2018. po 180 min

Za raspored pogledajte na stranicu MEĐUNARODNE DIPLOME/LOKACIJE