Cjenik

Cijene za junior tečajeve odnose se na školsku godinu koja sadrži 70 sati nastave.
                 

  sati tjedno   cijena   upisnina obroci

TEČAJEVI JUNIOR 1 DO JUNIOR 6,
TEEN 1 DO TEEN 3

2 x 1 2.980 kn 100 kn 9 x 320 kn

Programi općeg jezika Sova jezičnog učilišta 15+:                         

  sati tjedno cijena upisnina obroci
PROGRAMI 1.-6. STUPANJ        
70 sati nastave 2x1; 1x2 2.620 kn 100 kn 9 x 280 kn
70 sati nastave 2x2 2.620 kn 100 kn 4 x 630 kn
KONVERZACIJSKI PROGRAMI                    
70 sati nastave 2x1; 1x2 2.800 kn 100 kn 9 x 300 kn
70 sati nastave 2x2 2.800 kn 100 kn 4 x 675 kn

Programi priprema za međunarodne diplome:                                                   

  sati tjedno cijena upisnina obroci
70 sati nastave 2x1; 1x2 2.980 kn 100 kn 9 x 320 kn
70 sati nastave 2x2 2.980 kn 100 kn 4 x 720 kn
TEEN 3        
70 sati nastave 2x1 2.980 kn 100 kn 9 x 320 kn
FCE -First Certificate in English        
70 sati nastave 2x45 min 3.050 kn 100 kn 9 x 327,78 kn
88 sati nastave 2x60 min 3.835 kn 100 kn 9 x 415 kn
CAE- Certificate in Advanced English        
92 sata nastave 2x60 min 4.195 kn 100 kn 9 x 455 kn
CPE- Certificate of Proficiency in English        
100 sati nastave 2x60 min 4.600 kn 100 kn 9 x 500 kn

Specijalizirani programi:                         

  sati tjedno cijena upisnina obroci
BEC-Business English Certificate   70 sati nastave   2x2 3.780 kn  100 kn  4 x 920 kn

IELTS-Intenational English Language Testing System 

36 sati nastave  

 1x4  2.150 kn  1.075 kn  1 x 1.075 kn