Cjenik

Cijene za junior tečajeve odnose se na školsku godinu koja sadrži 70 sati nastave.

  sati tjedno   cijena   upisnina obroci

TEČAJEVI JUNIOR 1

2x1 2.710 kn 100 kn 9 x 290 kn

TEČAJEVI JUNIOR 2 DO JUNIOR 6,
TEEN 1 DO TEEN 3

2x1 2.980 kn 100 kn 9 x 320 kn
Programi općeg jezika Sova jezičnog učilišta 15+: sati tjedno cijena upisnina obroci
PROGRAMI 1. STUPANJ        
70 sati nastave 2x1; 1x2 2.000 kn 100 kn 9 x 211,11 kn
70 sati nastave 2x2 2.000 kn 100 kn 4 x 475 kn
PROGRAMI 2. STUPNJA
       
70 sati nastave 2x1; 1x2 2.300 kn
100 kn 9 x 244,44 kn
70 sati nastave 2x2 2.300 kn 100 kn 4 x 550 kn
PROGRAMI 3. STUPNJA
       
70 sati nastave 2x1; 1x2 2.620 kn 100 kn 9 x 280 kn
70 sati nastave 2x2 2.620 kn 100 kn 4 x 630 kn
PROGRAMI 4.-6. STUPNJA I
KONVERZACIJSKI PROGRAMI            
       
70 sati nastave 2x1; 1x2 2.800 kn 100 kn 9 x 300 kn
70 sati nastave 2x2 2.800 kn 100 kn 4 x 675 kn
Programi priprema za međunarodne diplome:   
       
70 sati nastave 2x1; 1x2 2.980 kn 100 kn 9 x 320 kn
70 sati nastave 2x2 2.980 kn 100 kn 4 x 720 kn
TEEN 3        
70 sati nastave 2x1 2.980 kn 100 kn 9 x 320 kn
FCE -First Certificate in English        
70 sati nastave 2x45 min 3.050 kn 100 kn 9 x 327,78 kn
88 sati nastave 2x60 min 3.835 kn 100 kn 9 x 415 kn
CAE- Certificate in Advanced English        
92 sata nastave 2x60 min 4.195 kn 100 kn 9 x 455 kn
CPE- Certificate of Proficiency in English        
100 sati nastave 2x60 min 4.600 kn 100 kn 9 x 500 kn
Specijalizirani programi:     sati tjedno cijena upisnina obroci
BEC-Business English Certificate   70 sati nastave   2x2 3.780 kn  100 kn  4 x 920 kn

IELTS-Intenational English Language Testing System 36 sati nastave  

 1x4  2.150 kn  1.075 kn  1 x 1.075 kn