A1 stupanj

Stupanj A1 sastoji se od dva modula učenja. Svaki modul traje 70 sati, dakle stupanj A1 obuhvaća ukupno 140 sati nastave.

A1 - PRIPREMNI STUPANJ

Može razumjeti i koristiti poznate svakodnevne izraze i vrlo jednostavne iskaze
koji se odnose na zadovoljavanje konkretnih potreba. Može predstaviti sebe i
druge te postavljati i odgovarati na pitanja o sebi i drugima kao npr. o tome gdje
živi, o osobama koje poznaje i o stvarima koje posjeduje. Može voditi
jednostavni razgovor pod uvjetom da sugovornik govori polako i razgovjetno te
da je spreman pomoći.

Nakon završenog stupnja A1 moći ćete ostvariti sljedeći napredak u pojedinim vještinama:

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

Mogu razumjeti poznate riječi i osnovne fraze koje se odnose na mene, moju obitelj i neposrednu konkretnu okolinu ukoliko sugovornik govori polako i razgovjetno.

Čitanje

Mogu prepoznati poznata imena, riječi i vrlo jednostavne rečenice, npr. na obavijestima izvješenima na javnim mjestima, plakatima ili u katalozima.

GOVOR
Govorna interakcija
Mogu voditi jednostavnu konverzaciju pod uvjetom da je sugovornik spreman sporije ponoviti ili preformulirati svoje rečenice, te da mi je spreman pomoći da izrazim ono što želim reći. Mogu postavljati i odgovarati na jednostavna pitanja o dobro poznatim temama ili da bih zadovoljio svoje neposredne potrebe.

Govorna produkcija
Mogu koristiti jednostavne fraze i rečenice da bih opisao gdje živim i osobe koje poznajem.

PISANJE
Mogu napisati kratku, jednostavnu razglednicu, npr. poslati pozdrave s ljetovanja. Mogu ispuniti obrasce osobnim podacima, npr. unijeti svoje ime, državljanstvo i adresu u hotelski prijavni obrazac.

 

Svjedodžbe o završenom stupnju:

Nakon završenog modula A1.1. (70 sati nastave) dobit ćete SOVINO uvjerenje o završenom modulu.

Nakon završenog stupnja A1 (140 sati nastave) dobit ćete svjedodžbu koja je javna isprava.