A2 stupanj

Stupanj A2 sastoji se od dva modula učenja. Svaki modul traje 70 sati, dakle stupanj A2 obuhvaća ukupno 140 sati nastave.


A2 - TEMELJNI STUPANJ

Može razumjeti izolirane rečenice i često rabljene riječi iz podrucja od
neposrednog osobnog interesa (npr. jednostavne podatke o sebi i obitelji,
informacije vezane za kupovanje, neposrednu okolinu, posao). Može
komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju
jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i
aktivnostima. Može jednostavno opisati aspekte svoga obrazovanja, neposrednu
okolinu te sadržaje iz područja zadovoljavanja neposrednih potreba.

Nakon završenog stupnja A2 moći ćete ostvariti sljedeći napredak u pojedinim vještinama:

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

Mogu razumjeti fraze i najčeš će korištene riječi iz područja od neposrednog osobnog interesa (npr. osnovne osobne i obiteljske informacije, informacije vezane za kupovanje, neposredni okoliš, posao). Mogu shvatiti osnovno značenje kratkih, jasnih i jednostavnih poruka i javnih objava.

Čitanje

Mogu čitati vrlo kratke, jednostavne tekstove. Mogu pronaći određenu, predvidivu informaciju u jednostavnim, svakodnevnim pisanim materijalima kao što su oglasi, prospekti, jelovnici i vozni redovi, te mogu razumjeti kratka, jednostavna osobna pisma.

GOVOR

Govorna interakcija

Mogu komunicirati u jednostavnim i uobičajenim situacijama koje zahtijevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija o poznatim temama i aktivnostima. Mogu sudjelovati u vrlo kratkim društvenim razmjenama premda obično ne razumijem dovoljno da bih sam podržavao konverzaciju.

Govorna produkcija

Mogu koristiti niz fraza i rečenica da bih jednostavnim jezikom opisao svoju obitelj i druge ljude, uvjete svog života, svoje školovanje te svoje sadašnje ili prethodno radno mjesto.

PISANJE

Mogu pisati kratke, jednostavne bilješke i poruke. Mogu napisati vrlo jednostavno osobno pismo, npr. komu na čemu zahvaliti.

 

Svjedodžbe o završenom stupnju:

Nakon završenog modula A2.1. (70 sati nastave) dobit ćete SOVINO uvjerenje o završenom modulu.

Nakon završenog stupnja A2 (140 sati nastave) dobit ćete svjedodžbu koja je javna isprava.