B1 stupanj

Stupanj B1 sastoji se od četiri modula učenja. Svaki modul traje 70 sati, dakle stupanj B1 obuhvaća ukupno 280 sati nastave.

B1 -  PRELAZNI STUPANJ

Može razumjeti glavne misli jasnog, standardnog razgovora na poznate teme s
kojima se redovito susreće na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Može se
snalaziti u večini situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje
na kojem se taj jezik govori. Može proizvesti jednostavan vezani tekst na
poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Može opisati doživljaje i događaje,
svoje snove, nade i težnje te ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i
planove.

Nakon završenog stupnja B1 moći ćete ostvariti sljedeći napredak u pojedinim vještinama:

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

Mogu razumjeti glavne misli jasnog standardnog razgovora na poznate teme s kojima se redovito susrećem na poslu, u školi, u slobodno vrijeme itd. Mogu razumjeti glavne poruke mnogih radijskih i televizijskih programa o tekućim događajima ili na teme od osobnog i profesionalnog interesa ukoliko su iznesene relativno sporo i razgovjetno.

Čitanje

Mogu razumjeti tekstove u kojima se uglavnom koristi najučestaliji svakodnevni jezik ili jezik koji se odnosi na moj posao. Mogu razumjeti opis događaja, osjećaja i želja u osobnim pismima.

GOVOR

Govorna interakcija

Mogu se nositi s većinom situacija koje se mogu pojaviti tijekom putovanja kroz područje na kojem se dotični jezik govori. Mogu se bez pripreme uključiti u konverzaciju na teme koje su mi poznate, koje su od osobnog interesa ili se odnose na svakodnevni život (npr. obitelj, hobi, posao, putovanja i tekuće događaje).

Govorna produkcija

Mogu jednostavno povezivati rečenice kako bih opisao doživljaje i događaje, svoje snove, nade i težnje. Mogu ukratko obrazložiti i objasniti svoja stajališta i planove. Mogu ispričati priču ili prepričati sadržaj knjige ili filma, te opisati svoje reakcije.

PISANJE

Mogu napisati jednostavan vezani tekst na poznatu temu ili temu od osobnog interesa. Mogu napisati osobno pismo opisujući svoje doživljaje i dojmove.

 

Svjedodžbe o završenom stupnju:

Nakon završenih modula B1.1, B1.2, B1.3 (210 sati nastave) dobit ćete SOVINO uvjerenje o završenom modulu.

Nakon završenog stupnja B1 (280 sati nastave) dobit ćete svjedodžbu koja je javna isprava.