B2 stupanj

Stupanj B2 sastoji se od dva modula učenja. Svaki modul traje 70 sati, dakle stupanj B2 obuhvaća ukupno 140 sati nastave.

B2 -  SAMOSTALNI STUPANJ

Može razumjeti glavne misli složenog teksta o konkretnim i apstraktnim temama,
uključujući tehničke rasprave iz svog stručnog područja. Može komunicirati
dovoljno tečno i neusiljeno, sto omogućuje normalnu interakciju s izvornim
govornikom bez napora s bilo koje strane. Može proizvesti jasan, detaljni tekst o
velikom broju tema te objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći
prednosti i nedostatke različitih opcija.

Nakon završenog stupnja B2 moći ćete ostvariti sljedeći napredak u pojedinim vještinama:


RAZUMIJEVANJE

Slušanje
Mogu razumjeti duže govore i predavanja, te pratiti čak i složenu argumentaciju ukoliko mi je tema barem donekle poznata. Mogu razumjeti veći dio TV vijesti i programa koji se bave tekućim događajima. Mogu razumjeti većinu filmova na standardnom jeziku.

Čitanje
Mogu čitati članke i izvještaje koji obrađuju suvremene probleme i u kojima pisac zauzima određene stavove ili izražava određena stajališta. Mogu razumjeti suvremenu književnu prozu.

GOVOR

Govorna interakcija
Mogu komunicirati dovoljno tečno i neusiljeno, što omogućuje normalnu interakciju s izvornim govornikom. Mogu aktivno sudjelovati u raspravama u okviru poznatih situacija obrazlažući i braneći svoje stavove.

Govorna produkcija
Mogu jasno i podrobno govoriti o mnogim temama vezanim za područje mog interesa. Mogu objasniti svoja stajališta o nekoj aktualnoj temi navodeći prednosti i nedostatke raznih pristupa.

PISANJE

Mogu napisati jasan, podroban tekst o velikom broju tema iz područja svog interesa. Mogu napisati esej ili izvještaj prenoseći informaciju ili navodeći razloge za ili protiv određenog stajališta. Mogu napisati pismo u kojem jasno izražavam značenje koje osobno pridajem određenim događajima i iskustvima.


Svjedodžbe o završenom stupnju:
Nakon završenog modula B2.1 (70sati nastave) dobit ćete SOVINO uvjerenje o završenom modulu.
Nakon završenog stupnja B2 (140 sati nastave) dobit ćete svjedodžbu koja je javna isprava.