C1 stupanj

Stupanj C1 sastoji se od četiri modula učenja. Svaki modul traje 70 sati, dakle stupanj C1 obuhvaća ukupno 280 sati nastave.

C1 -  NAPREDNI STUPANJ

Može razumjeti složene, duže tekstove iz različitih područja i prepoznati
implicitna značenja. Može se izražavati tečno i neusiljeno bez jako očitog
traženja odgovarajučih izraza. Može fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u
društvenim, akademskim i poslovnim situacijama. Može proizvesti jasan, dobro
strukturirani, detaljni tekst na složene teme pokazujući da se uspješno služi
jezičnim obrascima, konektorima i kohezivnim sredstvima.

Nakon završenog stupnja C1 moći ćete ostvariti sljedeći napredak u pojedinim vještinama:

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

Mogu razumjeti dugačak govor čak i kad nije jasno strukturiran i kad veze nisu jasno izražene, većse samo podrazumijevaju. Mogu bez prevelika napora razumjeti televizijske programe i filmove.

Čitanje

Mogu razumjeti dugačke i kompleksne činjeni čne i književne tekstove te uvažavati stilske različitosti. Mogu razumjeti specijalizirane članke i duže tehničke upute, čak i kad se ne odnose na moje područje.

GOVOR

Govorna interakcija

Mogu se tečno i neusiljeno izražavati bez jako očitog traženja odgovarajućih riječi. Mogu fleksibilno i učinkovito koristiti jezik u društvenim i poslovnim situacijama. Mogu precizno izraziti svoje ideje i mišljenja, te se svojim doprinosom spretno uključiti u raspravu drugih govornika.

Govorna produkcija

Mogu iznijeti jasan, podroban opis složenih rečenica, povezujući tematske cjeline, razvijajući određene misli i zaokruživši izlaganje odgovarajućim zaključkom.

PISANJE

Mogu se izraziti jasnim, dobro strukturiranim tekstom, te razvijati svoja stajališta. Mogu pisati o složenim temama u pismu, eseju ili izvještaju naglašavajući ono što smatram važnim. Mogu odabrati stil koji odgovara čitatelju kojem je to namijenjeno.

 

Svjedodžbe o završenom stupnju:

Nakon završenih modula C1.1, C1.2, C1.3 (210 sati nastave) dobit ćete SOVINO uvjerenje o završenom modulu.

Nakon završenog stupnja C1 (280 sati nastave) dobit ćete svjedodžbu koja je javna isprava.