C2 stupanj

Stupanj C2 sastoji se od dva modula učenja. Svaki modul traje 70 sati, dakle stupanj C2 obuhvaća ukupno 140 sati nastave.

C2 - VRSNI STUPANJ

Može bez poteškoća praktički razumjeti sve što čuje ili pročita. Može sažeti
informaciju iz različitih usmenih ili pisanih izvora, suvislo i jasno prenoseći
argumente i činjenice. Može se izražavati neusiljeno, vrlo tečno i precizno te
razlikovati i finije nijanse značenja čak i u složenijim situacijama.

Nakon završenog stupnja C2 moći ćete ostvariti sljedeći napredak u pojedinim
vještinama:

RAZUMIJEVANJE

Slušanje

Nemam poteškoća u razumijevanju bilo koje varijante govornog jezika, bilo u izravnoj komunikaciji bilo preko medija, čak ni kad se govori brzinom izvornog govornika, uz uvjet da imam vremena prilagoditi se određenom naglasku.

Čitanje

Mogu bez poteškoća čitati sve vrste tekstova, uključivši apstraktne, strukturno ili lingvistički složene tekstove poput priručnika, specijaliziranih članaka i književnih djela.

GOVOR

Govorna interakcija

Mogu bez napora sudjelovati u bilo kakvom razgovoru ili raspravi uz dobro prepoznavanje i korištenje idiomatskih izraza i kolokvijalizama. Mogu se tečno izražavati i precizno prenositi i finije nijanse značenja. Ako ipak naiđem na problem, mogu se povući i preformuliranjem izričaja zaobiči prepreku toliko spretno da to sugovornici jedva i primijete.

Govorna produkcija

Mogu jasno i tečno iznositi činjenice ili argumente stilom koji odgovara kontekstu. Mogu učinkovito i logično strukturirati svoj prikaz na način koji slušatelju pomaže da uoči i zapamti glavne točke.

PISANJE

Mogu napisati jasan, tečan tekst adekvatnim stilom. Mogu pisati složena pisma, izvještaje ili članke u kojima je određena tema jasno i logično iznesena kako bi primatelj mogao uočiti i zapamtiti bitne točke. Mogu pisati sažetke i prikaze stručnih ili književnih djela.


Svjedodžbe o završenom stupnju:
Nakon završenog modula C2.1 (70sati nastave) dobit ćete SOVINO uvjerenje o završenom modulu.
Nakon završenog stupnja C2 (140 sati nastave) dobit ćete svjedodžbu koja je javna isprava.