CEF

Common European Framework of Reference: Learning, Teaching, Assessment (CEF)

Zajednički europski referentni okvir za jezike: učenje, podučavanje, vrednovanje

CEF je dokument koji jasno određuje što polaznici moraju naučiti da usvoje jezik u svrhu komuniciranja, koje je znanje potrebno i koje vještine treba razviti u svrhu učinkovite upotrebe jezika.
Jasno su definirani stupnjevi usvojenosti te je time mjerljivost mjerljivost svakog stadija učenja.
Razine jezične kompetencije koje polaznici trebaju postići na kraju pojedinih obrazovnih cjelina (stupnjeva) temelje se na smjernicama Vijeća Europe navedenim u zajedničkom europskom referentnom okviru za jezike: