stari naziv NOVI NAZIV CEF
PREDŠKOLSKI KID 1 E1.1
ĐAČKI 1 JUNIOR 1 A1.1
ĐAČKI 2 JUNIOR 2 A1.2
ĐAČKI 3 JUNIOR 3 A1
ĐAČKI 4 JUNIOR 4 A2.1
ĐAČKI 5 JUNIOR 5 A2.2
ĐAČKI 6 JUNIOR 6 A2
MLADEŽ 2 TEEN 1 B1.1
MLADEŽ 3 TEEN 2 B1.3
MLADEŽ 4 TEEN 3 B1