Svi tečajevi za juniore u SOVI osmišljeni su prema visokim standardima poučavanja jezika, usklađeni sa Europskim referentnim jezičnim okvirom te se temelje na dugogodišnjem vlastitom iskustvu i metodologiji.

Budno prateći suvremene trendove u razvoju jezika i uvažavajući potrebu za što ranijom i kontinuiranom edukacijom naših najmlađih, kreirali smo tečajeve koji

- razvijaju sve komunikacijske jezične vještine
- dinamični su
- interaktivni
- promiču među- kulturalnu osviještenost

Kao takvi - svi naši tečajevi za juniore predstavljaju visokokvalitetnu pripremu za prve međunarodne ispite YLE (Young Learners of English) kojima je cilj dati progresivnu i objektivnu procjenu postignuća djeteta kao i pružiti povratnu informaciju o uspjehu.

- za juniore od 8 do 10 godina:
tečaj: Starters
diploma: Cambridge, A1
tečaj: Firstwords
diploma: Pearson, A1
*U rasporedu nastave potražite odgovarajući termin tečaja za Junior 3, stupanj A1

- za juniore od 10 do 12 godina:
tečaj: Movers
diploma: Cambridge, A2.1
tečaj: Springboard
diploma:Pearson, A2.1
*U rasporedu nastave potražite odgovarajući termin tečaja za Junior 4, stupanj A2.1

- za juniore od 12 do 14 godina:
tečaj: Flyers
diploma: Cambridgem, A2.2
tečaj: Quickmarch
diploma: Pearson, A2.2
*U rasporedu nastave potražite odgovarajući termin tečaja za Junior 5, stupanj A2.2

- za juniore od 14 do 15 godina:
tečaj: KET
diploma: Cambridge, A2
tečaj: Breakthrough
diploma: Pearson, A2
*U rasporedu nastave potražite odgovarajući termin tečaja za Junior 6, stupanj A2