Njemački jezik

Verificirani programi učenja stranih jezika podijeljeni su, prema CEF-u na

6 stupnjeva (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i

10 modula (A1.1, A2.1, B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, C1.1, C1.2, C1.3 i C2.1)

Pojedini modul/stupanj razlikuje se u našem učilištu samo po dinamici održavanja nastave. Naime, mlađi polaznici (od 15 do 18 godina) rade po istom programu, ali mogu izabrati nastavu koja se održava dva puta tjedno po jedan sat ili dva puta tjedno po dva sata.

A1.1 po CEF-u je naš stupanj 1više o programu ...

A1 po CEF-u je naš stupanj 2više o programu.....

A2.1 po CEF-u je naš stupanj 3više o programu ...

A2 po CEF-u je naš stupanj 4više o programu.....

B1.1 po CEF-u je naš stupanj 5više o programu ...

B1.2 po CEF-u je naš stupanj 6više o programu ...

B1.3 po CEF-u je naš konverzacijski 1više o programu ...

B1 po CEF-u je naš konverzacijski 2, više o programu ...

B2.1 po CEF-u je naš konverzacijski 3više o programu ...

B2 po CEF-u je naš međunarodne diplome 1više o programu ...

C1.1 po CEF-u je naš međunarodne diplome 2više o programu...

C1.2 po CEF-u je naš međunarodne diplome 3više o programu...

C1.3 po CEF-u je naš međunarodne diplome 4više o programu...

C1 po CEF-u je naš međunarodne diplome 5više o programu...

C2.1 po CEF-u je naš međunarodne diplome 6više o programu.....

C2 po CEF-u je naš međunarodne diplome 7više o programu.....