Talijanski jezik

Verificirani programi učenja stranih jezika podijeljeni su, prema CEF-u na

6 stupnjeva (A1, A2, B1, B2, C1 i C2) i

10 modula (A1.1, A2.1, B1.1, B1.2, B1.3, B2.1, C1.1, C1.2, C1.3 i C2.1)

Program talijanskog jezika za sve polaznike se održava dva puta tjedno po jedan sat.

A1.1 po CEF-u je naš stupanj 1više o programu ...

A1 po CEF-u je naš stupanj 2više o programu.....

A2.1 po CEF-u je naš stupanj 3više o programu ...

A2 po CEF-u je naš stupanj 4više o programu.....

B1.1 po CEF-u je naš stupanj 5više o programu ...

B1.2 po CEF-u je naš stupanj 6više o programu ...

B1.3 po CEF-u je naš konverzacijski 1više o programu ...

B1 po CEF-u je naš konverzacijski 2, više o programu ...

B2.1 po CEF-u je naš konverzacijski 3više o programu ...

B2 po CEF-u je naš međunarodne diplome 1više o programu ...

C1.1 po CEF-u je naš međunarodne diplome 2više o programu...

C1.2 po CEF-u je naš međunarodne diplome 3više o programu...

C1.3 po CEF-u je naš međunarodne diplome 4više o programu...

C1 po CEF-u je naš međunarodne diplome 5više o programu...

C2.1 po CEF-u je naš međunarodne diplome 6više o programu.....

C2 po CEF-u je naš međunarodne diplome 7više o programu.....