Kome se za što možete obratiti

Mirjana Rakić, Anamarija Oštrić

 • Redovna nastava i poslovna škola - raspored
 • Zamjene
 • Molbe za izostankom s nastave ili sastanka
 • Evidencija održanih sati
 • Pitanja vezana za hono i plaće profesora
 • Nabava knjiga, CD-a i ostalog nastavnog materijala

Dona Lovreković, Ružica Trohar, Anamarija Oštrić

 • Marketing
 • Sudjeluje u organizaciji događanja u SOVI
 • WEB - obavijesti
 • Sova Net

Anamarija Oštrić

 • Kadrovska evidencija - ugovori sa zaposlenicima, prijave i odjave zaposlenika
 • Evidencija prisustva na sastancima
 • Evidencija promjene statusa polaznika (kontrola polaznika po promjeni)
 • Primanje i arhiviranje pripreme profesora

Referada

 • Dužnici

Ružica Trohar

 • Događanja u SOVI - večeri, domijenci
 • Natjecanja
 • Metodički, lingvistički, teacher treninzi

Hrvoje Karić

 • Zaprimanje prijava kvarova i otklanjanje istih
 • Dostave
 • Uređivanje prostora

Marina Curman, Anamarija Oštrić

 • Odobravanje popusta i stipendija za polaznike
 • Rješavanje pritužbi na rad škole
 • Rad referade - raspored i podjela zaduženja
 • Opće funkcioniranje škole
 • Beckup programa
 • WEB - Sovine stranice i Facebook

Renata Šušak, Marina Curman

 • Računovodstvo, obrada plaća i honorara

Ivan Banožić -Bane, Hrvoje Karić

 • Kopiranje, izrada skripti, maloprodaja knjiga

Snježana Đaković

 • Održavanje higijene prostora u Varšavskoj
 • Rad na referadi u vrijeme upisa