Što će dijete naučiti na tečaju

Stupnjevi za juniore prilagođeni su uzrastu djece i njihovim mogućnostima, istovremeno vodeći računa o njihovim interesima.

Zahvaljujući našim tečajevima, djeca imaju preduvjete za napredovanje jer je učenje zanimljivo i interaktivno, s naglaskom na komunikaciju.

Zašto je naša nastava posebna?

- kreirana je na način da se potiče napredak svakog djeteta prema njegovim sposobnostima, a u skladu s grupnom dinamikom
- temeljena je na suvremenim nastavnim sadržajima i provjerenim metodama
- konstantno pratimo napredak djeteta u svim jezičnim vještinama (čitanje, pisanje, slušanje, govor)
- kontaktiramo roditelje putem izvještaja o uspjehu, roditeljskih sastanaka i web obrasca
- kod djece se osvještavaju kulturološka i civilizacijska obilježja jezika koji uče
- od najranijih godina posebna se pažnja posvećuje razvoju i njegovanju živog, socijalnog jezika kroz dijaloge i diskusije

Pogledajte što uče i kako mogu napredovati đaci od 1. do 4. razreda osnovne škole ili oni od 5. do 7. razreda.