RUJAN:

02.09. – nastavničko vijeće; info o upisima na područjima

09.09. – 10:00 – Mladi profesori – nastavni materijali, planovi i programi, prvi sati nastave, rad bez udžbenika

16.09. – 10:00 – Radionica s Idom Grbić Ivanović – prezentacija dodatnih materijala uz nove udžbenike na engleskim juniorima – Team Together i English Code

30.09. – 11:00 – Mladi profesori – struktura dobre pripreme

Povratak