Datumi sastanaka petkom, Varšavska 14 u 10:00 / 11:00 / online prema potrebi i dogovoru

Napomena: datumi sastanaka podložni su promjenama, redovno pratite web obavijesti

 

OŽUJAK:

08.03. u 10:00 – mentorski sastanak (samo mentori jezičnih grupa)

15.03. u 11:00 – mladi prof – vježbanje vokabulara u jun I teen tečajevima

22.03. u 10:00 – izvještaj s Pearson konferencije (Kosanović, Lorković, Krobot)

 

Povratak