Imenik profesora

Na ovoj stranici nalaze se popis stručnog tima i profesora Sove s njihovim kontakt podacima.
Molimo vas, obavijestite nas o svim eventualnim promjenama na mail:
dorakc@sova.hr i tenaf@sova.hr

DUPOR, JASMINKA, Direktorica nastave
Telefon: 091 2322 362, 2300 135
E-mail: jasminka.dupor@sova.hr

KORMANIĆ, IRENA, Zamjenica direktorice nastave
Telefon: 091 5501 524
E-mail: irenchi22@yahoo.com

CURIĆ, ROMINA, Mentor
Telefon: 091 2097 002, 3843 559
E-mail: rominac@sova.hr

OGNJAN, SANDRA, Mentor
Telefon: 098 9062 479, 2450 942
E-mail: matesasandra@gmail.com

PAPIĆ KOREN, DANICA, Mentor
Telefon: 095 9025 207
E-mail: somidada@yahoo.com

SOŠIĆ, BOJANA, Mentor
Telefon: 091 5986 603
E-mail: bojana.sosic@gmail.com

KOVAČEC, ANTONIJA, Mentor
Telefon: 091 8980 735
E-mail: antonijavukojevic@yahoo.com

KASANIĆ, DARKO, Mentor
Telefon: 098 9255 598
E-mail: dkasani@gmail.com

 

Profesori:

BAČURA, SANDRA
Telefon: 098 351 806
E-mail: sandrina29@windowslive.com

BLAŠKOVIĆ, LEONARDA
Telefon: 091 322 6670
E-mail: leonarda235@gmail.com

BLAŽINIĆ, VALENTINA
Telefon: 099 6821 595
E-mail: valentina.blazinic@hotmail.com

BOSNAR-MUSIJA, TAMARA
Telefon: 098 624 143
E-mail: tamara.b-m@hotmail.com

DUSPARA, SARAH
Telefon: 095 8641 262
E-mail: sarahduspara@gmail.com

DOLFIĆ, MARIN
Telefon: 095 598 6618
E-mail: marin.dolfic@gmail.com

ĐANOVIĆ, IVA
Telefon: 098 9077 459
E-mail: iva.djanovic@gmail.com

EČIM LUCIJA
Telefon: 099 8320 081
E-mail: lucija.ecim@gmail.com

FABIĆ, IVANA
Telefon: 099 6933 080
E-mail:ivanafilipi@yahoo.com

FAULEND, LADA
Telefon: 091 1009 008, 3017 573
E-mail: ladafaulend@yahoo.com

FOČIĆ BOŽIČKOVIĆ, SUNČANA
Telefon: 098 9047 020, 3022 106
E-mail: suncana.focic@zg.htnet.hr

GAŠPAR, ANDREA
Telefon: 097 798 9678
E-mail: andrea.gaspar@hotmail.com

GAVRILOVIĆ, NIKOLINA
Telefon: 099 3117 651
E-mail: nikolinagavrilovic@gmail.com

GOJIĆ TOPOLNIK, TIJANA
Telefon: 091 4436 219
E-mail: gojic.tijana@gmail.com

GRLJUŠIĆ KORDIĆ, SNJEŽANA
Telefon: 091 5120 021
E-mail: snjezana.kordic@post.htnet.hr

HRAŠOVEC, NIKA
Telefon: 091 9251 885
E-mail: nika_hrasovec@yahoo.com

JAKŠIĆ, MONICA
Telefon: 095 534 5403
E-mail: mojaksic@ffzg.hr

JEMRIĆ, MIRJANA
Telefon: 091 1211 209
E-mail: mirjana.jemric@gmail.com

KARNELUTI, MORANA
Telefon: 091 5288 061
E-mail: mkarneluti@gmail.com

KOSANOVIĆ, GORDANA
Telefon: 095 8366 721
E-mail: gordana.kosanovic@gmail.com

KRAMARIĆ, ANA
Telefon: 091 1606 506
E-mail: akramaric21@gmail.com

KUDUMIJA, VESNA
Telefon: 091 7533 939
E-mail: kudumija.vesna@gmail.com

LOVRIĆ, PETRA
Telefon: 099 504 9793
E-mail: plovric197@gmail.com

MARDEŠIĆ, MAJA
Telefon: 4640 305
E-mail: maja.mardesic2@gmail.com

MAROŠEVIĆ ČEH, IVANA
Telefon: 098 588 970, 2982 997
E-mail: ivmarose@gmail.com

MUSTAFIĆ, ANELA
Telefon: 091 5155 989
E-mail: an.mustafic@gmail.com

NOVAKOVIĆ, RAVIJOJLA
Telefon: 091 3021 081
E-mail: ravijojla@gmail.com

PAVLIČEVIĆ, SANJA
Telefon: 091 6170 205
E-mail: sanja.pavlicevic@sova.hr

POTAPOVA, ELENA
Telefon: 097 7937 420
E-mail: elena.potapova@live.com

ŠALINOVIĆ IVANA
Telefon: 091 5943 904
E-mail: ivanashaly@yahoo.com

ŠIMIČIĆ, IVANA
Telefon: 091 7837 190
E-mail: isimicic196@gmail.com

ŠPOLJARIĆ, BERNARDA
Telefon: 01 4823 215
E-mail: narda.spoljaric@gmail.com

UŠNIK, JADRANKA

Telefon: 098 9466 414
E-mail: jadranka.usnik@gmail.com

WEITNER, SANDRA
Telefon: 091 5491 694
E-mail: sandra.weitner@gmail.com

Povratak