Imenik profesora

Na ovoj stranici nalazi se popis profesora Sove, s njihovim kontakt podacima (kontakt podaci su samo za internu upotrebu i bez dozvole profesora ne smiju se davati trećim osobama).

Molimo vas, obavijestite nas o svim eventualnim promjenama na mail:

leonan@sova.hr

DUPOR, JASMINKA, Direktorica nastave
Telefon: 091 2322 362, 2300 135
E-mail: jasminka.dupor@sova.hr

KORMANIĆ, IRENA, Zamjenica direktorice nastave
Telefon: 091 5501 524
E-mail: irenchi22@yahoo.com

CURIĆ, ROMINA, Mentor
Telefon: 091 2097 002, 3843 559
E-mail: rominac@sova.hr

OGNJAN, SANDRA, Mentor
Telefon: 098 9062 479, 2450 942
E-mail: matesasandra@gmail.com

PAPIĆ KOREN, DANICA, Mentor
Telefon: 095 9025 207
E-mail: somidada@yahoo.com

SOŠIĆ, BOJANA, Mentor
Telefon: 091 5986 603
E-mail: bojana.sosic@gmail.com

KASANIĆ, DARKO, Mentor
Telefon: 098 9255 598
E-mail: dkasani@gmail.com

Profesori:

DUSPARA, SARAH
Telefon: 095 8641 262
E-mail: sarahduspara@gmail.com

DOLFIĆ, MARIN
Telefon: 095 598 6618
E-mail: marin.dolfic@gmail.com

FOČIĆ BOŽIČKOVIĆ, SUNČANA
Telefon: 098 9047 020, 3022 106
E-mail: suncana.focic@zg.htnet.hr

GAŠPARIĆ, DUBRAVKA
Telefon: 098 885 827
E-mail: dubravka.gasparic@yahoo.it

GAVRILOVIĆ, NIKOLINA
Telefon: 099 3117 651
E-mail: nikolinagavrilovic@gmail.com

GRGIĆ, LUCIJA
Telefon: 099 2485 918
E-mail: lgrgic1997@gmail.com

GRLJUŠIĆ KORDIĆ, SNJEŽANA
Telefon: 091 5120 021
E-mail: snjezana.kordic@post.htnet.hr

HAMUNAJEC, KATARINA
Telefon: 0919270974
E-mail: hamunajec.katarina@gmail.com

HRAŠOVEC, NIKA
Telefon: 091 9251 885
E-mail: nika_hrasovec@yahoo.com

JAKŠIĆ, MONICA
E-mail: mojaksic@ffzg.hr

JEMRIĆ, MIRJANA
Telefon: 091 1211 209
E-mail: mirjana.jemric@gmail.com

KARNELUTI, MORANA
Telefon: 091 5288 061
E-mail: mkarneluti@gmail.com

KEZELE VENGUŠT, TATJANA
Telefon: 099 1573 3158
E-mail: tatjanaveng@gmail.com

KORNHAUSER MESARIĆ, NATALIJA
Telefon: 098 536 744
E-mail: natali.kornhauser@gmail.com

KOSANOVIĆ, GORDANA
Telefon: 095 8366 721
E-mail: gordana.kosanovic@gmail.com

KRIŽANAC, JOSIPA
Telefon: 099 8770 272
E-mail: josipa.krizanaccc@gmail.com

KUDUMIJA, VESNA
Telefon: 091 7533 939
E-mail: kudumija.vesna@gmail.com

LIHTAR, VALERIA
Telefon: 099 5686 725
E-mail:  valeria.gasparec@gmail.com

LORKOVIĆ, MAJA
Telefon: 098 536 744
E-mail: lorkovic.maja@gmail.com

LOVRIĆ, PETRA
Telefon: 099 504 9793
E-mail: plovric197@gmail.com

MARDEŠIĆ, MAJA
Telefon: 4640 305
E-mail: maja.mardesic2@gmail.com

MAROŠEVIĆ ČEH, IVANA
Telefon: 098 588 970, 2982 997
E-mail: ivmarose@gmail.com

PERICA, IVA
Telefon: 099 5622 256
E-mail: pericaiva@gmail.com

PLEMENČIĆ, MARIJETA
E-mail: marijeta.plemencic@gmail.com

SEKULIĆ IVA
Telefon: 098 1812870
E-mail: iva@apropos-jezici.com

STAREŠINA MARTINA
Telefon: 091 7530 659
E-mail: staresina.martina@gmail.com

ŠPOLJARIĆ, BERNARDA
Telefon: 01 4823 215
E-mail: narda.spoljaric@gmail.com

UŠTULICA, DORA
Telefon: 095 1963 817
E-mail: dora.ustulica@gmail.com

WEITNER, SANDRA
Telefon: 091 5491 694
E-mail: sandra.weitner@gmail.com

 

 

Povratak