Imenik uprava i logistika

MARINA CURMAN:  091 6170 401
E-mail: marinac@sova.hr 
*sva pitanja vezana za ugovore, plaćanja i knjige

LEONA NOVAČIĆ: 091 2321 288
E-mail:
leonan@sova.hr   
*sva pitanja vezana za ugovore, plaćanja, zamjene i poslovnu školu

RENATA ŠUŠAK: 091 2322 366
E-mail:
 renatas@sova.hr
* sva pitanja vezana za plaćanje

MIRJANA RAKIĆ: 091 2322 355
E-mail:
 mirjanar@sova.hr  
* sva pitanja vezana za raspored

HRVOJE KARIĆ: 091 3213 215
E-mail: hrvojek@sova.hr

RUŽICA TROHAR:  091 2104 433
E-mail: ruzicat@sova.hr

SNJEŽANA ĐAKOVIĆ:  091 2321 266
E-mail: snjezanad@sova.hr  
* na bolovanju

NIKOLINA GAVRILOVIĆ: 091 4974 049
E-mail:
nikolinag@sova.hr  
* sva pitanja vezana za raspored i zamjene

IVAN BANOŽIĆ BANE: 091 547 5403

REFERADA
E-mail:
referada@sova.hr

 

Povratak