Junior 1 – 6

Što će dijete naučiti na tečaju stranog jezika

Stupnjevi za juniore prilagođeni su uzrastu djece i njihovim mogućnostima, istovremeno vodeći računa o njihovim interesima.
Zahvaljujući našim tečajevima, djeca imaju preduvjete za napredovanje jer je učenje zanimljivo i interaktivno, s naglaskom na komunikaciju.

Zašto je naša nastava posebna?

– kreirana je na način da se potiče napredak svakog djeteta prema njegovim sposobnostima, a u skladu s grupnom dinamikom
– temeljena je na suvremenim nastavnim sadržajima i provjerenim metodama
– konstantno pratimo napredak djeteta u svim jezičnim vještinama (čitanje, pisanje, slušanje, govor)
– kontaktiramo roditelje putem izvještaja o uspjehu, roditeljskih sastanaka i web obrasca
– kod djece se osvještavaju kulturološka i civilizacijska obilježja jezika koji uče
– od najranijih godina posebna se pažnja posvećuje razvoju i njegovanju živog, socijalnog jezika kroz dijaloge i diskusije

Pogledajte što uče i kako mogu napredovati đaci:

A1 (Junior  1, 2, 3 i 4) od 1. do 4. razreda osnovne škole
Komunikacijske sposobnosti
Polaznik usavršava slušne navike, korektan izgovor, pravilan ritam i intonaciju.
Po završetku stupnja:
Može razumjeti govor koji se bavi njim samim, njegovom užom i širom okolinom.
Može pratiti filmove i TV program primjeren dobi.
Može slijediti upute i s razumijevanjem čitati kraće tekstove primjerenog sadržaja.
Može razmjenjivati ideje i informacije o poznatim temama u govornom i pisanom obliku.
Može predstaviti sebe i druge osobe; opisati ljude, životinje, biljke i predmete, događaje, osobne doživljaje.
Može napisati zabilješku, poruku, razglednicu, kratko osobno pismo, pozivnicu, opis i dijalog.

A2 (Junior 5 i 6) od 5. do 7. razreda osnovne škole
Komunikacijske sposobnosti
Polaznik usavršava korektan izgovor, pravilan ritam i intonaciju.
Po završetku stupnja polaznik:
Može razumjeti fraze i izraze koji se odnose na područje od neposrednog interesa, npr. informacije o sebi, svojoj obitelji ili lokalnom okruženju.
Može razumjeti i slijediti uputstva o snalaženju u vremenu i prostoru, informacije u TV ili radio programima; autentičnim tekstovima najučestalijeg svakodnevnog leksičkog registra.
Može komunicirati u rutinskim situacijama koje zahtjevaju jednostavnu i neposrednu razmjenu informacija.
Može sudjelovati u razgovoru s izvornim govornikom ako ovaj prilagodi brzinu govora i leksički registar.
Može sudjelovati u razgovoru s vršnjacima i sam ga poticati.
Može zatražiti objašnjenje, upute i informacije u govornom i pisanom obliku.
Može predstaviti sebe i druge osobe; opisati ljude, životinje, biljke, predmete i događaje; osobne doživljaje u govornom i pisanom obliku.
Može napisati poruku, razglednicu, zabilješku, kratko osobno pismo i pozivnicu, ispuniti uobičajene obrasce.
Uz prethodnu pripremu može usmeno prikazati različite sadržaje i napisati priču/sastavak.

 

Povratak