Kako izgleda online nastava

 

Pristup virtualnoj učionici

 

SVE SE ODVIJA U VIRTUALNOJ UČIONICI
s integriranim softwarom za video poziv – kompletna komunikacija između profesora i polaznika (zadaća, materijali za nastavu), bez potrebe za dodatnom instalacijom.

KVALITETA NASTAVE
Virtualne učionice nalaze se na platformi Moodle kojom se služe škole i sveučilišta u Hrvatskoj, između ostalog i Učiteljski fakultet u Zagrebu, Filozofski fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zdravstveno veleučilište Zagreb, Massachusetts Institute of Technology i University of St Andrews.
Platforma se nalazi na našem serveru, kao i integrirani software za videopozive Teams. Time je garantirana stabilna, pouzdana veza bez problema zbog prekoračenja limita servera kao što se to događa sa Skypeom i Zoomom.

DETALJNE UPUTE ZA KORIŠTENJE
dobivaju se na početku tečaja – profesori vode polaznike kroz proces, a naša korisnička služba je dostupna za sva dodatna tehnička pitanja.

UDŽBENICI
su prilagođeni za online nastavu i nude dodatne online interaktivne materijale.

NADOKNAĐIVANJE PROPUŠTENOG SATA
sada je lakše nego ikad. Polaznik ima uvid u gradivo propuštenih sati nastave te može pristupiti svim vježbama i zadacima.

PRAĆENJE AKTIVNOSTI I NAPRETKA POLAZNIKA
preko virtualne učionice koja ima i kalendar s rokovima za predaju zadaća i s datumima ispita.  Polaznici dobiju mail podsjetnik s datumima ispita.

USVAJANJE GRADIVA
je pregledno i time lakše – uvijek se može pristupiti prethodno obrađenim zadacima, ponoviti ih i tako bolje naučiti.

POLAZNIK IMA VLASTITI KORISNIČKI PROFIL
koji izrađuje SOVA pri početku nastave, a lozinku polaznik sam bira pri prvom spajanju.

NIJE VAŽNO GDJE STANUJE
jer učiti možete  iz sigurnosti vlastitog doma bez obzira na udaljenost i lokaciju.

 

Pristup virtualnoj učionici

 

 

Povratak