Lokacije nastave

Na karti možeš vidjeti gdje se održava nastava i potražiti svoju najbližu SOVU.

Kontakt i adresa referade:

Varšavska 14, 10 000 Zagreb
Telefon: 01 48 30 570
Fax: 01 48 30 645
Mail: sova@sova.hr

Povratak