Sova Teacher Training for Kindergarten Teachers of English – Metodički seminar

Metodički seminar počinje 17.10.2020. Vidimo se ubrzo!

Cilj seminara je sadržajno i metodički osposobiti odgojitelje za rad u programu učenja engleskog jezika u vrtićima te im kroz ciljanu edukaciju omogućiti da steknu nova znanja i vještine i tako dodatno unaprijede kvalitetu rada s djecom.

Za praćenje seminara preporuča se minimalno jezično predznanje na razini B1-B2.
Po završetku seminara, 5 modula/35 nastavna sata, stječe se SOVINO UVJERENJE o završenoj metodičkoj edukaciji.
Voditeljica programa je profesorica engleskog jezika iskusna metodičarka i autorica nastavnih materijala za učenje engleskog jezika u predškolskoj dobi.

Početak : 17.10.2020.
Završetak: 05.12.2020.
Broj sati: 35
Dani/vrijeme održavanja: Subote, od 9:30 sati
1.-6. subota: po 4 nastavna sata
7. subota: 5 nastavnih sati
8. subota: 6/5+1 nastavnih sati
Mjesto održavanja: SOVINE prostorije, Varšavska 14, Zagreb
Način prijave:e-mail: sovanet@sova.hr tel: 01 4830 570 ili osobno u referadi SOVE, Varšavska 14
Cijena : 2.000,00 kn (pdv uključen)

Uplata: Prijava se potvrđuje cjelokupnom uplatom a najkasnije pet dana prije početka seminara.
Žiro-račun: HR7924020061100606584 Erste Banka / naznaka: tt metodika 1-5