Nastavni materijal

U cijenu tečaja nije uključen nastavani materijal

Sve knjige i potreban nastavni materijal se može nabaviti u SOVI i dostaviti prema zahtjevima naručioca usluge

 

 

Povratak