Odaberi tečaj 2
Upiši 3
1. korak-Unesi podatke:

U padajućem izborniku odaberi jezik koji si završio u Sovi.

U padajućem izborniku odaberi tečaj koji si završio u Sovi proteklu godinu.

2. korak-Odaberi tečaj:

Odaberi tečaj s popisa tečajeva te klikni Prijavi se

3. korak-Upiši:

Ispuni osobne podatke u obrascu te klikni na Upiši tečaj
 • Engleski
 • Njemački
 • Talijanski
 • Španjolski
 • Francuski
 • Hrvatski
 • Ruski
 • Junior 1. stupanj A1.1
 • Junior 2. stupanj A1.2
 • Junior 3. stupanj A1.3
 • Junior 4. stupanj A1
 • Junior 5. stupanj A2.1
 • Junior 6. stupanj A2
 • Teen 1. stupanj B1.1
 • Teen 2. stupanj B1
 • Teen 3. stupanj B2.1
 • FIRST 1 B2.2
 • FIRST 2 B2
 • FIRST B2
 • ADVANCED C1
 • PROFICIENCY C2
 • Stupanj 1 A1.1
 • Stupanj 2 A1
 • Stupanj 3 A2.1
 • Stupanj 4 A2
 • Stupanj 5 B1.1
 • Stupanj 6 B1.2
 • Konverzacijski 1 B1.3
 • Konverzacijski 2 B1
 • Konverzacijski 3 B2.1
 • Međunarodne diplome 1 B2
 • Međunarodne diplome 2 C1.1
 • Međunarodne diplome 3 C1.2
 • Međunarodne diplome 4 C1.3
 • Međunarodne diplome 5 C1
 • Međunarodne diplome 6 C2.1
 • Međunarodne diplome 7 C2
 • Krojeni tečajevi

Ako ste napravili dugu pauzu predlažemo da se prvo testirate: