Unesi podatke 1
Odaberi tečaj 2
Upit 3

Prijava za učenje jezika

Ako nisi pronašla/o željeni jezik ili željenu razinu jezika u obrascu niže dolje nam pošalji svoje kontakt podatke, kao i željenu razinu jezika, kako bi ti mogli poslati okvirnu ponudu.

 • Engleski
 • Njemački
 • Talijanski
 • Španjolski
 • Francuski
 • Hrvatski
 • Ruski
 • Polaznici do 15 godina
 • Polaznici stariji od 15 godina
 • Međunarodne diplome
 • Poslovni tečajevi

Osobni podaci polaznika

Privola

Opseg Privole

Opća odredba o zaštiti osobnih podataka (General Data Protection Regulation - "GDPR") stupila je na snagu 25. svibnja 2018. godine. Kako bi Sova jezično učilište djelovalo u skladu s GDPR zahtjevima o suglasnosti, dužni smo prikupiti potvrde naših polaznika o privoli s primanjem naših sadržaja poštom, e-mailom ili telefonom, kao i za prijave na ispite; izradu svjedodžbi, uvjerenja, potvrda i sl. (Svrha obrade).

Izričito sam suglasan da voditelj obrade smije obrađivati sljedeće moje osobne podatke u niže navedene svrhe te iste smije pohranjivati, sve dok postoji potreba za obrađivanjem podataka ili do opoziva privole.

Kategorije osobnih podataka: Podaci polaznika navedeni u Ugovoru o upisu i pohađanju tečaja stranog jezika i Ugovoru o obrazovanju, Podaci navedeni u prijavnici za polaganje ispita su: ime, prezime, OIB, spol, prezime i ime oca i majke, datum, grad, država rođenja, državljanstvo, adresa stanovanja, broj telefona/mobitela, e-mail i kopija osobne iskaznice (zbog utvrđivanja identiteta prilikom polaganja ispita ili testiranja). Za maloljetne polaznike privolu jedino može dati roditelj/staratelj.

Svrha obrade: Izrada potrebnih dokumenata: svjedodžbe, uvjerenja, potvrda i sl.; kontaktiranje telefonom; slanje obavijesti, dopisa, uplatnica i informacija vezanih uz tečajeve stranog jezika ili događanja koje organizira Sova jezično učilište, putem e-maila, pošte ili dostavnih službi; prijavnice za razredbene ispite, ispite o znanju jezika, ispite o poznavanju jezika, međunarodne ispite i ostala testiranja i ispite; prijave za radionice ili seminare; evidencija o prisustvu polaznika, obrada podataka, e-learning tečajevi, dostava podataka u Agenciju za strukovno obrazovanje i obrazovanje odraslih.

Razdoblje pohranjivanja: Za vrijeme trajanja Ugovora o upisu i pohađanju tečaja stranog jezika, odnosno obrazovanju te nakon isteka istog; za vrijeme obrade podataka ispita i testiranja; sve dok postoji potreba za obrađivanjem podataka ili do opoziva privole, osim onih osobnih podataka za koje važeći zakonski propisi nalažu duže vrijeme pohranjivanja.

Pravo povlačenja privole u skladu s odredbom članka 7. stavka 3. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Ova privola može se povući u bilo kojem trenutku u cijelosti ili djelomično, na način da se obavijesti voditelj obrade ili njegov zastupnik, u pisanom obliku, na adresu Varšavska 14, Zagreb, e-mailom na: sova@sova.hr.

Po primitku izjave o povlačenju privole, voditelj obrade će pisanim putem potvrditi primitak, a osobni podaci koji su obuhvaćeni izjavom o povlačenju više se neće obrađivati, počevši od datuma povlačenja privole. Potrebno je napomenuti da će sve obrade/prijenosi učinjeni do datuma povlačenja privole i dalje ostati pravno valjani.

Dodatne informacije

Voditelj obrade: Sova jezično učilište, Zagreb, Varšavska 14

Zastupnik voditelja obrade: Hrvoje Karić

Službenik za zaštitu podataka: Hrvoje Karić, sova@sova.hr

Odredbe vezane uz podatke navedene u ovoj izjavi nisu zakonska ni ugovorna obveza, niti su uvjet nužan za sklapanje ugovora. Stoga ne postoji obveza pružanja tih podataka. Pravna osnova za bilo koju obradu podataka u smislu ove izjave je samo privola kojom je odobrena obrada (članak 6. stavak 1. točka (a) Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR).

Nadalje, temeljem Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR), u odnosu na obradu gore navedenih osobnih podataka, polaznik ima:

 • Pravo na pristup i potvrdu od strane voditelja obrade u vezi s osobnim podacima koji se odnose na polaznika u skladu s člankom 15. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo na ispravak u skladu s člankom 16. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo brisanja (“pravo na zaborav”) u skladu s člankom 17. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo na ograničenje obrade u skladu s člankom 18. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo na prenosivost podataka u skladu s člankom 20. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)
 • Pravo na prigovor u skladu s člankom 21. Opće uredbe o zaštiti podataka (GDPR)

Također, polaznik ima pravo podnijeti pritužbu nadzornom tijelu za zaštitu podataka.

Ako se privolom ne odobri obrada, ovdje opisana obrada podataka neće se izvršiti, a u tome slučaju Sova jezično učilište neće biti u mogućnosti polazniku izdati svjedodžbu, uvjerenje ili potvrdu.