Plan sastanaka struke za 22-23 godinu

Datumi sastanaka petkom 

 

RUJAN

02.09. u 10:00h – sastanak nastavničkog vijeća u Varšavskoj 14, soba 4

 

 

 

 

 

Povratak