Plan sastanaka

Datumi sastanaka petkom (Hebrangova ILI online)

 

RUJAN

03.09. petak u 11.00 – nastavničko vijeće

10.09. petak  u 10:00  Mladi profesori – prvi sati nastave na JUN, TEEN i odraslima i rad bez udžbenika + tehnička pitanja  (Dupor, Kormanić, Kasanić)

24.09. petak u 10:00 –  TEEN 1,2,3  (osvrt na udžbenike i testove)

 

LISTOPAD

08.10 u 10:00 – mladi profesori – Kako napraviti dobru pripremu + problemi discipline (DKK)

15.10. u 10:00  – online juniori (svi prof koji imaju online junior tečajeve)

22.10. u 11:00 – mentorski sastanak svih jezičnih grupa 1 (samo mentori; udžbenici, testovi, tehnička pitanja)

29.10. u 10:00 – mladi profesori Jun 1,2,3 (dodatni materijali, priče i pjesmice) (DKK)

 

STUDENI

Jesenski praznici (za sada, prema kalendaru)

12.11. u 10:00 – poslovna škola 1 (profesori koji rade u poslovnoj školi) (DK)

19.11. u 11.00 – CAE stručni sastanak 1 (D)

26.11.  u 10:00 – mladi profesori – gramatika i interaktivni materijali u junior tečajevima

PROSINAC

03.12. u 10:00 – mladi profesori – Božićni materijali   (DKK)

10.12. u 10:00 – online teen i odrasli (svi prof koji imaju online teen i odrasle tečajeve)

 

 

SIJEČANJ

14.01. u 10:00 – mladi profesori – tehnička pitanja vezana uz polugodišnje testiranje i obavijesti o napretku (žuta pisma)  (DKK)

21.01. u 10:00 – priprema za  PTE YL – osnovne info + prijedlog materijala (DKK)

VELJAČA

04.02.  u 10:00 – mladi profesori – uvođenje vokabulara (DKK)

12.02.  subota  u 16:00 u  CAE pretesting C1 i C2 (Dupor)

18.02. u 11:00 – CAE stručni sastanak 2 (preporuke za registraciju u ožujku)

 

OŽUJAK

04.03. – Pearson workshop (potvrda naknadno)

Pearson konferencija (datum naknadno)

11.03. u 10:00 – mladi profesori –  napredak u teen / odraslim tečajevima (DKK)

25.03. u 10:00 –  poslovna škola 2 (profesori koji rade u poslovnoj školi)

 

TRAVANJ

Proljetni praznici 14.04 do 22.04

 

08.04. u 11:00 – mentorski sastanak svih jezičnih grupa 2 (samo mentori svih jezičnih grupa)

  1. 04. u 10:00 – mladi profesori – Završni testovi i usmeni ispiti na juniorima, ogledni satovi za roditelje (DKK)

30.04. – subota – u 16:00 PRETESTING C1 i C2 (Dupor)

 

SVIBANJ

08.05. – u 10:00 – mladi profesori – završni testovi i usmeni na teen grupama i odraslima + tehnička pitanja (DKK)

07.05. – subota u 16:00 – pretesting C2

20.05. – PEARSON YL ISPIT (potvrda naknadno)

 

 

NAPOMENE:

Datumi konferencija  i ispita su okvirni i određeni prema dosadašnjem iskustvu i vremenskom okviru.

MENTORSKE KONZULTACIJE ZA prof koji rade TEEN/ODRASLE/JUNIORE

Petkom 9-10 prije sastanaka (Dupor, Kormanić, Kasanić)

MENTORSKI SASTANCI SVIH JEZIČNIH GRUPA – dva puta godišnje (ili prema potrebi)

22.10. 2021 i 08.04.2022.

MENTORSKI SASTANCI ENGLESKE GRUPE (Dupor, Kormanić, Kasanić) – jednom mjesečno, petkom

 

 

 

Povratak