Imenik – Ravnatelji

Batarelo, Mislav,  OŠ Vrbani
Telefon: 387 2659
E-mail: ured@osvrbani.hr

Bjelica, Jadranka,  OŠ Frana Krste Frankopana
Telefon: 2311 003
E-mail: ured@os-fkfrankopana-zg.skole.hr

Cesar, Darko, OŠ Špansko Oranice
Telefon: 6397 090
E-mail: skola@os-spansko-oranice-zg.skole.hr

Dedić, Dalibor, v.d. OŠ Gračani
Telefon: 4635 822
E-mail: dalibor.dedic@skole.hr

Gluhak, Ksenija, OŠ Voltino
Telefon: 3666 526
E-mail: ured@os-voltino-zg.skole.hr

Gudelj, Franjo, OŠ Josipa Račića
Telefon: 3844 999
E-mail: racic@os-jracica-zg.skole.hr

Konjević, Mladen, OŠ Mladost
Telefon: 6671 001
E-mail: ured@os-mladost-zg.skole.hr

Kopčić, Dijana, OŠ Bartola Kašića
Telefon: 3833 136
E-mail: ured@os-bartola-kasica-zg.skole.hr

Krnjeta, Davor, OŠ Jordanovac
Telefon: 2346 738
E-mail: ured@os-jordanovac-zg.skole.hr

Kutleša, Miše, OŠ Brestje
Telefon: 2012 075
E-mail: mise.kutlesa1@gmail.com

Laco, Milena, OŠ Julije Klović
Telefon: 3015 730
E-mail: jklovic@os-jklovica-zg.skole.hr

Lisska, Maja, OŠ Frana Galovića
Telefon: 6624 732
E-mail: os.zagreb.096@gmail.com

Miklec, Dubravka, OŠ Ive Andrića
Telefon: 6672 980
E-mail: ured@os-iandrica-zg.skole.hr

Milek, Tomislav, OŠ Lovro pl. Matačić
Telefon: 6144 315
E-mail: ravnatelj@os-lovre-pl-matacica.hr

Pliestić, Alemka, OŠ Mate Lovraka
Telefon: 2990 915, 2990 916
E-mail: alemka.pliestic@skole.hr

Salopek, Jadranka, OŠ Ante Kovačića
Telefon: 3864 593
E-mail: skola@os-akovacica-zg.skole.hr

Sosa Šimenc, Lidija, OŠ Izidora Kršnjavoga
Telefon: 4828 067
E-mail: lidija.sosa-simenc@skole.hr

Staklenac, Slaven, OŠ Većeslava Holjevca
Telefon: 6522 613
E-mail: os-zagreb-094@os-vholjevca-zg.skole.hr

Supanc, Krešimir, OŠ Jure Kaštelana
Telefon: 6331 550
E-mail: ravnatelj@os-jure-kastelana.hr

Ščurić, Biserka, OŠ Otona Ivekovića
Telefon: 3860 696
E-mail: ured@os-oivekovica-zg.skole.hr

Tometić, Majda, OŠ Kajzerica
Telefon: 6454 780
E-mail: ured@os-kajzerica.skole.hr

Vidović, Kristina, OŠ Dugave
Telefon: 6624 732
E-mail: ured@os-prva-dugave-zg.skole.hr

Vrbanović Jančić, Vesna, OŠ Pavleka Miškine
Telefon: 091 2333 620, 6454 960
E-mail: vesna.vrbanovic-jancic@skole.hr

Povratak