Plan stručnog rada

Plan stručnog rada i sastanaka

TEME STRUČNOG RADA za 2021./2022. godinu

SVE jezične grupe se bave ISTOM TEMATIKOM na ISTIM tečajevima. Ako pojedina jezična grupa ima dodatne potrebe, uz zajedničke sastanke će odraditi i „svoje“ kao i konferencije i radionice prema potrebi (romanska i germanska grupa)

Trening s mladim profesorima obuhvaća SVE jezične grupe

 

 1. TEME STRUČNOG RADA

 

 • OSVRT na udžbenike uvedene u šk god 2020/2021 (sve jezične grupe)
 • PRIJEDLOG novih udžbenika i prezentacije (engl CAE grupa + ostale jezične grupe prema potrebi)
 • Natjecanja, kvizovi, Pearson YL ispiti
 • TEMATSKI sastanci na JUN i TEEN grupama kao i ODRASLIM (POSLOVNI) i Cambridge gupama
 • OXFORD, PEARSON, HUPE, HUBER, GOETHE konferencije – cijela škola
 • OSVRTI na uspjeh u JUN i TEEN tečajevima i smjernice za poboljšanje napretka –cijela škola
 • PREZENTACIJE NOVIH DODATNIH MATERIJALA – cjela škola

 

 1. Teacher trening s mladim profesorima SVIH JEZIČNIH GRUPA s naglaskom na različite pristupe u nastavi u razredu / online
 • Tehnička pitanja vezana uz poboljšanje upisa i reupisa (područja)
 • Prvi sati nastave bez udžbenika
 • Što je dobra priprema i važnost strukture sata
 • Tematski sastanci za JUN 1,2,3 (pjesmice, priče, igre)
 • Tematski sastanci za Teen1, Teen2, Teen 3
 • Tematski sastanci za rad s odraslima (poslovni)
 • Tematski sastanci CAE (Cambridge)
 • Kako rješavati probleme discipline
 • Uvođenje i vježbanje vokabulara
 • Uvođenje i vježbanje gramatike
 • Kako vježbati za test
 • Završni sati + sati za roditelje

 

 1. Mentorske konzultacije s mladim profesorima koji rade juniore, teen, odrasle i poslovnu školu (petkom)
Povratak