Plan stručnog rada 23/24

PLAN STRUČNOG RADA I SASTANAKA U 2023/24

TEME STRUČNOG RADA za slijedeću godinu

SVE jezične grupe se bave ISTOM TEMATIKOM na ISTIM tečajevima. Ako pojedina jezična grupa ima dodatne potrebe, uz zajedničke sastanke će odraditi i „svoje“ kao i konferencije i radionice prema interesu (romanska i germanska grupa)

Trening s mladim profesorima obuhvaća SVE jezične grupe

 

 1. TEME STRUČNOG RADA

 

 1. NOVI UDŽBENICI NA ENGLESKOJ GRUPI JUNIORA 4,5,6 / PLANOVI PROGRAMI / TESTOVI
 2. OSVRT na napredak u tečajevima za juniore/teen i odrasle/ pripreme za međunarodne diplome na svim jezičnim grupama
 3. TEMATSKI sastanci na JUN i TEEN grupama kao i ODRASLIM (POSLOVNI) i CAE gupama
 4. OXFORD, PEARSON, HUPE, HUBER, GOETHE konferencije / izvještaji
 5. TEMATSKE RADIONICE sa vanjskim predavačima (Pearson, Cambridge)
 6. MENTORSKI SASTANCI

 

 1. TEACHER TRAINING S MLADIM PROFESORIMA SVIH JEZIČNIH GRUPA
 1. Prvi sati nastave – rad bez udžbenika
 2. Kako napraviti dobru pripremu / struktura pripreme i upute
 3. Tematski sastanci za juniore 1-6 (kratke aktivnosti za početak i kraj sata/ priče i pjesmice / kultura i civilizacija)
 4. Kako rješavati probleme discipline
 5. Uvođenje i vježbanje vokabulara
 6. Uvođenje i vježbanje gramatike
 7. Uvođenje i vježbanje pisanja
 8. Kako ponavljati za test
 9. Završni sati + sati za roditelje

 

 1. MENTORSKE KONZULTACIJE S MLADIM PROF SVIH JEZIČNIH GRUPA

Datumi sastanaka petkom, Varšavska 14 u 10:00 / 11:00 / online prema potrebi i dogovoru

Napomena: datumi sastanaka podložni su promjenama, redovno pratite web obavijesti

RUJAN:

01.09. – nastavničko vijeće; info o upisima na područjima

08.09. – 10:00 – Mladi profesori – nastavni materijali, planovi i programi, prvi sati nastave, rad bez udžbenika

22.09. – 11:00 – Mladi profesori – struktura dobre pripreme

 

LISTOPAD

06.10. u 10:00 – Junior 4-6 (novi planovi i programi)

20.10. u 10:00 – Mladi profesori (kratke aktivnosti za početak i kraj sata)

 

STUDENI

10.11 u 10:00 – mladi profesori (stanje u tečajevima, napredak)

PROSINAC

Prvi dio zimskih šk praznika 27.12.2023 do 05.01.2024.

08.12. u 10:00 – mladi profesori – rad s TEENovcima 1,2,3 + problemi motivacije

15.12. u 10:00 – odrasli i poslovna škola

11:00 – mentorski sastanak (samo mentori jezičnih grupa)

SIJEČANJ

19.01. u 10:00 – mladi profesori – vještina pisanja u jun tečajevima

26.01. u 10:00 – PTE YL – materijali i priprema

VELJAČA

Drugi dio zimskih šk praznika 19.02– 23.02.2024.

09.02. u 10:00 – mladi profesori – kako dodatno vježbati gramatiku u jun i teen tečajevima

16.02. u 11:00 – CAE stručni sastanak

 

OŽUJAK

Prolj šk praznici od 28.3 do 5.4

08.03. u 10:00 – mladi profesori – kako dodatno vježbati vokabular u jun i teen tečajevima

15.03. u 11:00 – mentorski sastanak (samo mentori jezičnih grupa)

22.03. u 10:00 – odrasli i poslovna škola

TRAVANJ

Prolj šk praznici od 28.3 do 5.4.

12.04. u 10:00 – mladi profesori – stanje u tečajevima; kako ponavljati za test

19.04. u 10:00 – završni testovi jun 4-6

26.04. u 10:00 – stručni sastanak Teen 3

 

SVIBANJ

10.05. u 10:00 – mladi profesori – testiranje, tehnička pitanja vezana uz kraj godine, usmeni ispiti, satovi za roditelje

PEARSON YL ispit (datum naknadno)

 

DEŽURSTVA MENTORA:

Dupor, Kormanić, Kasanić – petkom prije / nakon redovnih sastanaka

MENTORSKI SASTANCI SVIH JEZIČNIH GRUPA – dva puta godišnje

24.11.2023 i 15.03.2024 u 11.00

08/23 JD

Povratak