Plan stručnog rada

PLAN STRUČNOG RADA I SASTANAKA U 2022/2023

 

TEME STRUČNOG RADA za slijedeću godinu

SVE jezične grupe se bave ISTOM TEMATIKOM na ISTIM tečajevima. Ako pojedina jezična grupa ima dodatne potrebe, uz zajedničke sastanke će odraditi i „svoje“ kao i konferencije i radionice prema interesu (romanska i germanska grupa)

Trening s mladim profesorima obuhvaća SVE jezične grupe

 

 1. TEME STRUČNOG RADA
 1. NOVI UDŽBENICI NA ENGLESKOJ GRUPI JUNIORA / PLANOVI PROGRAMI / TESTOVI
 2. OSVRT na napredak u tečajevima za juniore/teen i odrasle/ pripreme za međunarodne diplome na svim jezičnim grupama
 3. TEMATSKI sastanci na JUN i TEEN grupama kao i ODRASLIM (POSLOVNI) i CAE gupama
 4. OXFORD, PEARSON, HUPE, HUBER, GOETHE konferencije / izvještaji
 5. TEMATSKE RADIONICE sa vanjskim predavačima (Pearson, Cambridge)
 6. MENTORSKI SASTANCI
 1. TEACHER TRAINING S MLADIM PROFESORIMA SVIH JEZIČNIH GRUPA
 1. Prvi sati nastave – rad bez udžbenika
 2. Kako napraviti dobru pripremu / struktura pripreme i upute
 3. Tematski sastanci za juniore 1-6 (kratke aktivnosti za početak i kraj sata/ priče i pjesmice / kultura i civilizacija)
 4. Kako rješavati probleme discipline
 5. Uvođenje i vježbanje vokabulara
 6. Uvođenje i vježbanje gramatike
 7. Uvođenje i vježbanje pisanja
 8. Kako ponavljati za test
 9. Završni sati + sati za roditelje

 

 1. MENTORSKE KONZULTACIJE S MLADIM PROF SVIH JEZIČNIH GRUPA

Datumi sastanaka petkom, Varšavska 14 u 10:00 / 11:00 / online prema potrebi i dogovoru

Napomena: datumi sastanaka podložni su promjenama, redovno pratite web obavijesti

 

LISTOPAD 2022

07.10. u 10:00 – Juniori 1-3 (planovi, programi, testovi)

14.10. u 10:00 – Junior 4-6 (planovi, programi, testovi)

21.10. u 10:00 – Mladi profesori (kratke aktivnosti za početak i kraj sata)

 

STUDENI 2022

04.11. u 10:00 – CAE stručni sastanak

u 11.00 – mentorski sastanak (samo mentori jezičnih grupa)

11.11. u 10:00 – Teen 1,2,3 – osvrt na napredak u teen tečajevima

25.11. u 10:00 – mladi profesori (stanje u tečajevima, problemi discipline, kultura i civilizacija)

 

PROSINAC 2022

Prvi dio zimskih šk praznika 27.12.2022 do 05.01.2023.

02.12. u 10:00 – mladi profesori – rad s TEEN 1,2,3 + uvođenje vokabulara

09.12. u 10:00 – Juniori 1-6 – polugodišnji testovi

 

SIJEČANJ 2023

13.01. u 10:00 – mladi profesori – kako raditi na vještini pisanja u jun i teen tečajevima

20.01. u 10:00 – PTE YL – materijali i priprema

 

VELJAČA 2023

Drugi dio zimskih šk praznika 20 – 24.02.2023.

03.02. u 10:00 – PTE YL – materijali i priprema

10.02. u 11:00 – CAE stručni sastanak

 

OŽUJAK 2023

03.03. u 10:00 – mladi profesori – kako dodatno vježbati vokabular u jun i teen tečajevima

10.03. u 11:00 – mentorski sastanak (samo mentori jezičnih grupa)

17.03. u 10:00 – Pearson radionica sa stranim predavačem (potvrda naknadno)

24.03. u 10:00 – odrasli i poslovna škola

 

TRAVANJ 2023

Prolj šk praznici od 6 do 14.04.

21.04. u 10:00 – mladi profesori – stanje u tečajevima; kako ponavljati za test

28.04. u 10:00 – stručni sastanak Teen 3

 

SVIBANJ 2023

05.05. u 10:00 – mladi profesori – testiranje, tehnička pitanja vezana uz kraj godine, usmeni ispiti, satovi za roditelje

12.05. PEARSON YL ispit

 

DEŽURSTVA MENTORA:

Dupor, Kormanić, Kasanić – petkom prije / nakon redovnih sastanaka

MENTORSKI SASTANCI SVIH JEZIČNIH GRUPA – dva puta godišnje

04.11.2022 i 10.03.2023

 

07/2022 JD

Povratak