Raspored dežurstava i upisa

OŠ Pavleka Miškine:
05.09. – 10-12h ; 06.09. – 15:30-17:30h ; 07.09. i 08.09. – 15:30-17:30h
OŠ Dugave: 
05.09. – 9:30-12:00h
OŠ Fran Galović:
05.09., 06.09., 07.09. i 08.09. – 16:30-18:00h
OŠ Gračani:
05.09. – 10:00-12:00 ; 06.09. i 07.09. – 12:00-14:00h, 08.09. – 13:00-1700h
OŠ Bartola Kašića: 
05.09. – 10:00-11:30h, 06.09. – 15:30-17:30h, 07.09. – 11:00-13:00h, 08.09. – 15:30-17:30h
OŠ Jordanovac:
06.09.
– 11:00-14:00h, 07.09. – 15:30-17:30h, 08.09. – 11:00-14:00h
OŠ Kajzerica:
05.09. 
– 16:00-18:00h, 06.09. – 11:00-13:00h, 07.09. – 16:00-18:00h, 08.09. – 16:00-18:00h
OŠ Otona Ivekovića:
05.09. 
– 16:00-18:00h, 06.09. – 15:30-17:30h, 07.09. – 10:00-12:00h, 08.09. – 15:30-17:30h
OŠ F.K.Frankopana:
05.09., 06.09.
– 10:00-12:00h, 07.09. – 15:30-17:30, 08.09. – 10:00-12:00h
Ravnice, Hondlova 2A:
05.09., 06.09., 07.09. i 08.09. – 17:00-19:00h
OŠ V.Holjevca:
05.09. 
– 16:30-18:30h, 06.09.,07.09.,08.09. – 15:30-17:30h
OŠ Ive Andrića:
05.09. 
– 11:00-13.00h, 06.09. – 11:00-14:00h, 07.09. – 16:00-18:00h, 08.09. – 13:00-15:00h
OŠ Josipa Račića:
05.09. 
– 11:00-13:00h, 06.09. – 15:30-16:30, 07.09. i 08.09. – 11:00-13:00h
OŠ Mladost:
05.09. – 9:30-13.00h, 06.09.,07.09. – 11:00-14:00h, 08.09. – 13:00-17:00h
OŠ Voltino:
06.09., 07.09. i 08.09. – 16:00-17:00h
OŠ Vrbani:
05.09. 
– 9:30-13:0h, 06.09. – 15:30-17.30h, 07.09. – 10:00-13:00h i 15:30-17:30h, 08.09. – 15:30-17:30h
OŠ A.Kovačića:
05.09. – 9:30-14:00h, 06.09. – 15:30-17:30h, 07.09. – 10:00-12:00h, 08.09. – 15:30-17:30h
OŠ Špansko Oranice:
05.09. – 15:30-17:30h, 06.09. – 10:00-12:00h, 07.09. – 15:30-17:30h, 08.09. – 10:00-12:00h

Povratak